top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Kultūrpratība - atslēga kultūras daudzveidības iepazīšanai.

30.martā Jēkabpils 2.vidusskolas pārstāvji piedalījās UNESCO LNK un Izglītības iniciatīvu centra rīkotajā interaktīvajā seminārā, kurā tika atklāts metodiskais materiāls jauniešu kultūrpratības veicināšanai, kultūras daudzveidības un bagātības novērtēšanai un pirmiedzīvotāju kultūru iepazīšanai. Tika prezentēts metodisko materiālu kopums, kas paredzēts skolotājiem un skolēniem kultūrpratības izzināšanai. Tā kā seminārs bija interaktīvs, aktīvi piedalījāmies visās aktivitātēs. Jēkabpils 2.vidusskolu šajā seminārā pārstāvēja Jēkabpils 2.vidusskolas direktore Ilona Salmiņa, pamatizglītības skolotāja Ligita Voltmane, 8.a klases skolēns Marks Minalto, 8.b klases skolniece Sindija Jelinska.

Sindija Jelinska: “Šis pasākums man patika, jo tajā tika aktualizētas aktuālas tēmas, piemēram nemateriālais vēstures mantojums, apakštēmās tika minētas arī dažādu tautu kultūras. Man patika atmosfēra, visi bija ļoti draudzīgi, arī pusdienas bija garšīgas. Aktivitātes bija izzinošas un bija interesanti uzzināt citu skolu skolēnu viedokli, kā arī pašiem par to padomāt.”

Marks Minalto: “Mani šis notikums pārsteidza, daudz uzzināju par kultūrām, īpaši par lībiešiem. Patika Krustpils kultūras centra mazā zāle, kurā darbojāmies. Pasākums bija interesants un izzinošs.”

Šogad aprit 70 gadi, kopš dibināts UNESCO Asociēto skolu tīkls. Arī Jēkabpils 2.vidusskola ir šī tīkla dalībskola.

Seminārā satikās pedagogi un skolēni no dažādām Latvijas vietām. Kopā mēģinājām atpazīt pirmiedzīvotājus tādās valstīs kā Latvija, Spānija, Kenija u.c. Kopīgi veidojām savas karaļvalstis un diskutējām par svarīgākajiem kultūras aspektiem. Kā vienu no spilgtākajiem notikumiem varu minēt prezentāciju par lībiešu kultūru. Tas bija ļoti iespaidīgi. Mēs esam priecīgi par iespēju ņemt dalību šajā seminārā.

Ligita Voltmane

Jēkabpils 2.vidusskolas skolotājaComments


bottom of page