top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Labo darbu nedēļa 2022

Updated: Nov 17, 2022

“Palīdzi citiem, citi palīdzēs tev”, “Labs darbiņš tas, kas padarīts” – šādu dzīves gudrību vēstī latviešu tautas sakāmvārdi, un tie no paaudzes paaudzē vedina darīt labus darbus.

Bet jo īpaši apzināties sevi kā labo darbu veicēju katram skolēnam Jēkabpils 2. vidusskolā bija iespēja laikā no 3. līdz 9. oktobrim, piedaloties Labo darbu nedēļā. Lai padarītu labos darbus redzamākus, katra klase simboliskos dalības apliecinājumus (krāsainas sirsniņas) izlika uz kabineta durvīm, kas vēstīja par paveiktiem daudziem, daudziem maziem labiem darbiem un to darītājiem.

Lūk, dažas no īstenotajām aktivitātēm:

4.m klase sakopa dzīvnieku patversmes teritoriju;

8.a klases skolēni palīdzēja 1.a klases skolēniem iejusties skolas dzīvē;

8.b klases skolēni spēles veidā atgādināja pirmklasniekiem ceļu satiksmes noteikumus;

4.b klases labie darbi:

- Smaidām, jo smaids atver durvis!

- Esam pieklājīgi, jo tā mūs audzina mūsu vecāki un skolotāji!

- Esam draudzīgi, jo tā mēs iegūstam jaunus draugus!

- Esam atsaucīgi, jo tas mums palīdz ikdienā!

5.m klase iesaistījās apkārtnes uzkopšanā, palīdzot sagrābt rudens lapas skolas teritorijā;

2.m, 3.d, 9.a, 2.d un daudzas citas klases iesaistījās labdarības akcijā “Dod ķepu, draugs!”, ziedojot pārtiku dzīvnieku patversmes iemītniekiem un sagādājot dabas materiālu krājumus aprūpes centram “Rosme”;

1.b klase nedēļas garumā atzīmēja individuāli paveiktos labos darbus, sakrājot daudz, daudz sirsniņu;

1.a klases skolēni Labo darbu nedēļā tika rosināti pamanīt savas, klases biedru un apkārtējo vēlmes un vajadzības skolā, mājās, sabiedrībā. Līdz ar to īstenojās dažādas apņemšanās: palīdzība klaiņojošiem kaķiem, atnesot kaķu barību uz kaķu mājiņām; skolā kopīgi iemācījās spēlēt spēli “Klasītes”; mūzikas skolotājai uzzīmēja notis.

4.e klase rakstīja vēstules savai pirmajai klases audzinātājai Līvijai.

Tā ir tikai neliela daļa no paveiktā. Ja arī šajā nedēļā neizdevās veikt lielu un pamatīgu darbu, tā bija brīnišķīga sajūta- redzēt, ka darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu, negaidīti kādu iepriecināt un gūt pašiem gandarījumu par paveikto.

Jēkabpils 2. vidusskolas direktores vietniece Sarmīte Straume


Comments


bottom of page