top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!“Katram dziļi, dziļi sirdī

Sāpju rēta sūri smeldz.

Vēji šalciet,vēji dziediet,

Mūžs ir bijis goda vērts.”

(A.Krūklis)

Ar dziļām skumjām paziņojam, ka 86. dzīves gadā mūžībā devusies Olga Tuča, matemātikas skolotāja un Jēkabpils 2.vidusskolas direktore (1977-1986). Olga Tuča ir dzimusi 1937.gadā Daugavpilī. Jau mācoties 5.klasē, viņa sapņoja: kad izaugšu liela, būšu skolotāja. 1954.gadā Olga Tuča iestājās Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā Fizikas un matemātikas fakultātē. Būdama 5.kursa studente, skolotājas darba gaitas uzsāka Salienas vidusskolā. No dabas Olga Tuča bija apdāvināta ar milzīgām darbaspējām. 1960.gadā Olga Tuča strādāja par matemātikas un fizikas skolotāju Jēkabpils vakara vidusskolā, 1965.gadā-Jēkabpils 4.vidusskolā, pēc tam Balvu vidusskolā. 1972.gadā Olga Tuča atgriezās Jēkabpilī un kļuva par Jēkabpils vakara vidusskolas direktori, bet 1977.gadā par Jēkabpils 2.vidusskolas direktori. Par Jēkabpils 2.vidusskolas direktori Olga Tuča nostrādāja 9 gadus, viņas vadībā skola piedzīvoja lielas pārmaiņas, tika uzcelts skolas jaunais korpuss. Būdama jau pensijā, Olga Tuča strādāja Pļaviņu vidusskolā.

Olga Tuča bija talantīgs, iejūtīgs un atsaucīgs cilvēks, ļoti mīlēja savu darbu un mācēja atrast kopīgu valodu un pieeju katram skolēnam. Olga Tuča augstu novērtēja arī sadarbību ar bērnu vecākiem. Savukārt viņi ļoti cienīja skolotājas darbu. No viņas staroja dvēseles gaišums un sirds mīlestības dāsnums.

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Olgas Tučas piederīgajiem, kolēģiem un draugiem.

Atvadīšanās Jēkabpils pilsētas kapu kapličā notiks trešdien, 16.augustā, plkst.12:00.


Jēkabpils 2.vidusskolas kolektīvs

留言


bottom of page