top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Latvijas svētkus godinot

Novembra mēnesī skolā ievijās Latvijas ceļš – tāds krāšņs un liktenīgs, daudzveidīgs un nesaudzīgs, bet pārsteidzoši dāsns un mīļš. Ceļš, kas saveda mūs vienkopus, lai svētku priekšvakarā visi kopīgi pārlapotu Latvijas vēstures lapaspuses apstājoties, ieklausoties, aizdomājoties un izjūtot dzimtās zemes skaistumu, domu spēku un nesavtīgu mīlestību.

Karoga krāsas lentītes iedegās pie krūtīm jau 11.novembrī, ikvienam atgādinot par izšķirošo uzvaru brīvības cīņas kaujās tālajā 1919.gadā. Lāčplēša dienai veltītajā svinīgajā pasākumā skolas pagalmā Rīgas ielā 200 pulcējās 1.-6.klašu skolēni, Jaunajā ielā 44 Latvijas brīvības cīņu dalībniekus godināja 6., 7. un 8.-12.klašu jaunieši. Pasākuma laikā klātesošos uzrunāja Jēkabpils 2. vidusskolas direktore Ilona Salmiņa, Jaunsardzes centra 2.novada pārvaldes vadītāja vietnieks Normunds Pastars un jaunsargu instruktors Iluta Bērziņa. Emocionālo noskaņu paspilgtināja vokālais ansamblis “Kopā”, uzstājoties ar Atvara Sirmā dziesmu “Tēvzemei”, kolektīva vadītāja Maija Kondrāte. Mūzikas skolotājas Aijas Ancānes izpildījumā skanēja latviešu tautasdziesma ”Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”.

Sarkanbaltsarkano svecīšu izveidotais gaismas ceļš šajā dienā aicināja arī mūs ikvienu iedegties par savu tautu, par savu valodu, iedegties par mūsu valsti Latviju.

“Mēs varam līdzās būt.

Mēs varam kopā plūst.

Mēs varam kopā just

Un dziedāt vienu dziesmu!”

16.novembrī Rīgas ielā 200 un 17.novembrī Jaunajā ielā 44 notika svētku koncerts, veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. gadadienai.

Sakām paldies Jēkabpils 2.vidusskolas muzikālajiem kolektīviem un individuālajiem izpildītājiem: zēnu koris “Tērcītes” (diriģente Agnese Levinska, koncertmeistare Gunta Davidovska), vokālais pedagogs Anita Cinkmane, vokālais ansamblis “Atmiņu durvis” (kolektīva vadītāja Aija Ancāne), vokālais ansamblis “Smaidulīši” (kolektīva vadītāja Kristīne Studāne-Indriksone), vokālais ansamblis “Varavīksne” (kolektīva vadītāja Aija Ancāne). Īpašu pārsteigumu sagādāja deju kolektīvs “Pastalnieki” (kolektīva vadītāja Aija Rūliete).

Koncerta noslēgumā skolas kopkorim un pasākuma dalībniekiem nodziedot Ulda Stabulnieka un Māras Zālītes dziesmu “Tik un tā”, kopīgi apliecinājām atziņu, ko ik dienas nesam savā sirdī kā nerimstošu dziesmu: ”Tā ir mana pasaule, mana zeme, manas mājas!”


Svētki izdodas skaisti, ja veidojam tos paši. Par to liecina skolas vides svētku noformējums, kur līdzdarbojās dažāda vecuma skolēni. Valsts svētku pasākumu programmu skolā bagātināja klašu paralēlēs organizētie pasākumi: 3.klašu erudīcijas spēle “Es mīlu Tevi, Latvija!” , 6.klašu pasākums "Mana Latvija", kā arī valsts svētku pasākums 1. un 2. klasēs.

Pateicoties programmas “Latvijas skolas soma” piedāvātajām norisēm, 1.-12.klašu skolēniem pirmssvētku dienā tika radīta iespēja noskatīties digitālo koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija!”. Iedvesmojošās un patriotiskās muzikālās spēles laikā skolēni varēja pārbaudīt savu erudīciju, piedaloties viktorīnā, aktīvi līdzdarboties, izzināt Latvijas kultūras mantojumu, no jauna atklāt lietas, ar kurām varam lepoties Latvijā.

Ir aizvadīts vēl viens mēnesis, ar kuru mēs roku rokā ejam Latvijai līdzi. Mēs esam Latvija – maza un nesalauzta, ielikta katra siltās plaukstās. Daudz laimes, Latvija!

Jēkabpils. 2.vidusskolas direktores vietniece Sarmīte StraumeComments


bottom of page