top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Mēs esam Latvija

Cik labi, ka ir vieta uz zemes, ko saukt par tēvzemi un stipri mīlēt. Tik stipri, ka nemaz nav vārdu, lai pateiktu izsmeļošāk ārpus nupat sacītā: mīlēt. Bezgalībai, kas nošalko sirdī, šo vārdu sakot, ir daudz zemslāņu un atminamā. Tik, ka nepārtraukti jābrīnās, cik daudz mums pieder: cik zvaigžņu villaiņu rakstos, stipru mugurkaulu, gudru prātu, cik neizdziedami daudz dziesmu un cilvēku, kuri tās vēl prot izdziedāt.

Dāvājot daudzkārtīgus sirsnīgus vēlējumus un skolēnu sagatavotus priekšnesumus, īpašā svētku noskaņā tika aizvadīti valsts svētku pasākumi 1.-3.klasēs. Sevišķi nozīmīgi tie bija 1.klašu skolēniem, apliecinot sevi kā daļu no Latvijas – gan domās, gan vārdos, gan darbos. Kopīgu veltījumu “Latvijai” sarūpēja vokālais ansamblis “Varavīksne” un Jēkabpils 2.vidusskolas 1.klašu tautas deju kolektīvs “Viznīši” Ēvalda Ābelskalna vadībā, mazajiem pirmklasniekiem piedzīvojot savu pirmo uzstāšanos uz skolas skatuves. “Daudz laimes, Latvija!” – tik pārliecinoši un patiesi novembra mēnesī ir izskanējis sākumskolas skolēnu daudzbalsīgais kopkoris.


“Vārds TĒVZEME krusta dūrienā

Iešūts pie manas mēles

Un lokās, un lokās

Kā ceļš,

No kura nogriezties nevar…”

Ar svinīgu valsts karoga ienešanu 16.novembrī sākās svētku pasākums 9.-12.klašu skolēniem, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienai. Svētku koncertā vēstījumu par likteņgriežos kaldināto valsti izdziedāja Jēkabpils 2.vidusskolas interešu izglītības muzikālie kolektīvi un individuālie izpildītāji: zēnu koris “Tērcītes” (diriģente A.Levinska, koncertmeistare G.Davidovska), vokālais ansamblis “Varavīksne” un “Atmiņu durvis” (kolektīva vadītāja A.Rumjanceva), vokālais ansamblis “Smaidulīši” (kolektīva vadītāja K.Studāne-Indriksone), 4.c klases skolēni Viesturs Rulietis, Dāvids Šagarovs, Evelīna Novikova (vokālais pedagogs A.Cinkmane). Jēkabpils tautas deju kolektīvs “Pastalnieki” bagātināja svētku pasākumu ar latviešu tautas dejām “Ābrama polka” un “Malējbalsis”. Paldies par sadarbību kolektīva vadītājai Aijai Rulietei.


Savukārt 17.novembrī skolas pagalmā uz svinīgo līniju pulcējās 2.-4. klašu un 5.-8.klašu skolēni. Sekojot līdzi Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča apsveikumam Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienā, skolas direktores Ilonas Salmiņas uzrunai, svētku dziesmām un priekšnesumiem, gluži kā tobrīd, 1918.gada 18.novembrī, klātesošajiem skolēniem pavērās iespēja apzināties sevi kā vēsturiskā brīža aculieciniekiem, jo vēsturi mēs veidojam paši. Tieši katrs ar savu darbu, savu attieksmi veidojam un darām stipru šīs dienas Latviju. Lai Latvija vienmēr dzīvo mūsu labajās domās un darbos!


Sarmīte Straume

Jēkabpils 2.vidusskolas direktores vietniece

Kommentare


bottom of page