top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Mana runa pārliecina

Jēkabpils 2.vidusskolas 4.i, 6.e un 6.m klases skolēni 24.martā projekta Latvijas Skolas soma ietvaros piedalījās radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina”. Darbojoties kopā ar improvizācijas teātra aktieri Dzintaru Rožkalnu, skolēni trenēja prasmi uzstāties publikas priekšā, atbrīvoties no satraukuma, no bailēm kļūdīties, izspēlējot dažādas spēles, mācījās veiksmīgi uzstāties un sagatavoties publiskai runai.


Nodarbības sākumā skolēni nosauca savas sajūtas, publiski uzstājoties – bailes kļūdīties, būt uzmanības centrā, bailes no klausītāju vērtējuma, stress, nepārliecinātība par sevi. Radošās darbnīcas laikā tika izspētētas dažādas improvizācijas un sadarbības spēles, kas ļāva skolēniem atraisīties, pārvarēt uztraukumu, iejusties dažādos tēlos.


Bērni varēja vairāk iepazīt viens otru ar jautru spēļu palīdzību, trenējot acu kontaktu un atmiņu, prasmi uzmanīgi klausīties. Skolēniem tika doti arī praktiski padomi, kā veiksmīgi uzstāties klausītāju priekšā, kā stāvēt, cik tālu no publikas atrasties.


Nodarbībās apgūtās prasmes noderēs uzstājoties ar radošajiem darbiem, aizstāvot savas izveidotās prezentācijas.


Klašu audzinātājas Solvita Ukre,

Antra Skutela un Ligita Voltmane

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Comments


bottom of page