top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Ciemos pie grāfa Borha Varakļānos”

2023. gada 17. oktobrī notika Jēkabpils 2. vidusskolas 6.m klasei organizēta ekskursija uz Varakļānu novada muzejs.

Šajā ekskursijā skolēni iepazina Varakļānu novada kultūrvēsturi, īpaši pievēršot uzmanību ievērojamā 18. gadsimta dabaszinātnieka grāfa Mihaela fon der Borha atstātajam materiālajam un nemateriālajam mantojumam. Muzejā skolēniem tika dota iespēja uzspēlēt klavieres vēsturiskā telpā, aplūkot dažādas gleznas un izstādes. Skolēniem tika paskaidrots, kas ir restaurācija un prezentēti arī piemēri, telpas, kuras ir un nav restaurētas.

Skolēni ar skrejriteņiem devās izpētīt Borhu dzimtas kapenes un vēsturisko, romantiskā stila ainavu parku, baznīcu, pa ceļam izejot dažādus uzdevumus un takas. Saistībā ar M. Borha poēmu “Varakļānu pils sentimentālais dārzs” meklēja senā parka iezīmes un arhitektūras formas. Atgriežoties muzejā skolēniem tika dota iespēja pamēģināt šaut no loka un pārvarēt dažādus šķēršļus.

Paldies Jēkabpils 2.vidusskolai un programmas “Latvijas skolas soma” par iespēju paplašināt skolēnu redzesloku dabas bagātību jomā, kā arī paplašināt skolēnu spējas veikt uzdevumus nestandarta situācijās ar skrejriteņiem un iegūt zināšanas par Varakļānu novada kultūrvēsturi.


6.m klases audzinātāja Evija SpuriņaCommentaires


bottom of page