top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Nodarbība „Demokrātija 2084” 10.kl. jauniešiem.

Lai stiprinātu iedzīvotāju izpratni par demokrātijas vērtībām un demokrātiskiem procesiem, Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā ir izstrādājusi spēli “Demokrātija 2084” un aicināja pieteikties nodarbībām skolās. 10.a un 10.b klases audzinātājas izmantoja šo piedāvājumu, pieteicās un 21.martā skolā viesojās Madara Aldiņa, kas novadīja nodarbības minēto klašu jauniešiem.

“Demokrātija 2084” ir veidota kā izlaušanās spēle. Tās mērķis ir spēlētājiem parādīt, ko nozīmētu dzīve bez demokrātiskām vērtībām, un ar kādām grūtībām būtu jāsaskaras, ja demokrātiskās sistēmas vairs neeksistētu. Katra klase darbojās atsevišķi, skolēni sadalījās grupās un tika dots starts spēles uzsākšanai. Tie nebija vienkārši, standarta uzdevumi, bet gan daudzveidīgi, daudzpakāpju. Lai soli pa solim tiktu līdz finišam un līdz ar to arī pie nākošās mīklas, noteikti bija jāatrisina iepriekšējais uzdevums. Spēles laikā jaunieši bija spiesti sadarboties, domāt, spriest, diskutēt, izteikt idejas, uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus, izmēģināt vairākus risinājuma variantus. Katram bija iespēja kādā no uzdevumiem uzņemties līdera lomu. Tā kā grupas bija nelielas, tad aktīvi un azartiski darbojās visi, katrs varēja būt gandarīts par savu ieguldījumu kopējā grupas darbā. Pēc veiksmīgas „izlaušanās” jaunieši dalījās iespaidos par nodarbību. Dažas frāzes no 10.b kl. skolēnu teiktā - „ grūti, bet interesanti”, „visgrūtākais bija sākums, kamēr sapratām kas un kā”, „daudz bija jādomā”, „patika uzdevums ar krāsām”, „bija jābūt precīziem, vienu kodu atfišrējām tikai ar sesto reizi”, „patika salduma balva beigās”.

Runājot kopumā par demokrātiju Latvijā, 10.b kl. jaunieši savos izteikumos bija visai pesimistiski, tāpēc vēl jāmācas apzināties sevi kā daļu no demokrātiskas sistēmas ar spēju ietekmēt tās procesus.

Šāda veida nodarbības ir ārpus ierastā, tas dažādo ikdienas mācību procesu, noteikti iesakām to izmēģināt arī citu klašu skolēniem.


10.b kl. audz. A.Ķiploka

Kommentare


bottom of page