top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Nometne “Droša skola drošai dzīvei”

Jēkabpils novada pašvaldības attīstības pārvalde sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu no š.g. 3. jūlija līdz 7. jūlijam organizēja Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLI-506 “Droša vide skolēniem un pedagogiem – pamats kvalitatīvai izglītībai” ietvaros diennakts nometni “Droša skola drošai dzīvei”.


No Jēkabpils 2. vidusskolas tika izvirzīti deviņi pamatskolas skolēni, kuri ieguvuši apbalvojuma “Skolas lepnums” 1. pakāpes diplomu- Violeta P., Nikola K., Gustavs G., Elīza Z., Milana I., Dārta K., Arina P., Sofija B., Arina L.


Madonas novada atpūtas un tūrisma centrā “Ezernieki” satikās bērni no divām Latvijas skolām - Jēkabpils 2. vidusskolas un Iecavas vidusskolas un no divām Lietuvas pilsētām - Jonišķiem un Pakrojis.


Nometnes dalībnieki aktīvi darbojās radošajās darbnīcās, veidojot dažādus piemiņas suvenīrus. Ikviens piedalījās sportiskās aktivitātēs, tādējādi attīstot fiziskās spējas un veicinot ieradumus par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Savas zināšanas bērni papildināja ar drošību saistītās veicināšanas aktivitātēs. Komandu darbā gatavoja prezentācijas par tēmām:

  • Drošība internetā;

  • Drošība ārpus skolas pilsētvidē (drošība uz ūdens, drošība uz ceļa);

  • Praktiskās nodarbībās apguva pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas;

  • Par drošību mežā jaunu pieredzi dalībnieki ieguva tiekoties ar Zemessardzes pārstāvi.


Nodarbības par drošību veicināja gan jaunu prasmju apgūšanu, gan arī zināšanu atkārtošanu. Visas nometnes garumā bērni veica uzdevumus gan kopā, gan atsevišķi, tika attīstīta komandu un individuālā prasme sadarboties. Lai veiksmīgāk noritētu sarunas, skolā iegūtās angļu valodas zināšanas nometnes dalībniekiem lieti noderēja.


Vasarīgie laika apstākļi visus lutināja, un brīvos brīžus bērni baudīja spēlējot bumbu, braucot ar velokartiem, kā arī izbraucot ezerā ar SUP dēļiem.


Lai iepazīstinātu ar savu valsti un tās tradīcijām, nometnes dalībnieki komandu darbā veidoja prezentācijas. Katra prezentācija sākās ar savas valsts himnu.