top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Noslēdzoties valsts nozīmes konkursiem interešu izglītībā

2023./2024.m.g. Jēkabpils 2. vidusskolā tiek īstenotas 25 interešu izglītības programmas kultūrizglītības, vides interešu izglītības, sporta interešu izglītības, tehniskās jaunrades un citās interešu izglītības jomās. Aizvien vairāk interešu izglītības vārds izskan skolēnu plašākas izglītības pieredzes kontekstā,  jo īpaši sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā, palīdzot sasniegt ne tikai mācību saturā izvirzītos uzdevumus, arī izmantojot interešu izglītību kā jaudīgu rīku skolēnu līderības, līdzdalības, individuālo kompetenču attīstībā un skolēnu personības izaugsmes veicināšanā.

Mācību gads ir bijis atklājumu, vērojumu pilns un pilns ar sevī līdz tam nebijušas pieredzes uzkrāšanu skolēniem: skolas koncerti, individuālas uzstāšanās, līdzdalība konkursos un skatēs un paralēli tam agrie rīti vai krietni vēlākas pēcpusdienas interešu izglītības nodarbībās. Tā nu būvējam dienu kā sviestmaizi – sūra darba riecienam pārziežam gandarījuma kārtiņu, uzliekam prieka un atpūtas aizdaru. Atverot kultūras šūplādi, visus dāsni cienājam un lepojamies ar saviem muzikālajiem kolektīviem, sakām paldies ikvienam dalībniekam par iesaisti, skolēnu vecākiem par sniegto atbalstu un kolektīvu vadītājiem par sadarbību gada garumā un gūtajiem augstvērtīgajiem rezultātiem konkursos un skatēs dažādās interešu izglītības jomās:


Jēkabpils novada izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”

vokālais ansamblis “Smaidulīši” (K.Studāne-Indriksone) – 2. pakāpes diploms

vokālais ansamblis “Varavīksne” (A.Rumjanceva) – 2. pakāpes diploms

vokālais ansamblis “Kopā” ((M.Kondrāte) -  1.pakāpes diploms

 

Izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024” (Latgale)

vokālais ansamblis “Kopā” (M.Kondrāte) – 2. pakāpes diploms

 

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skate

pūtēju orķestris “Intervāls” ( A.Piļščikovs) – 2. pakāpes diploms

 

Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude - konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

zēnu koris “Tērcītes” (A.Levinska, G.Davidovska) -  1.pakāpes diploms

1.-4.klašu koris “Balstiņas” (M.Kondrāte, G.Davidovska) - augstākās pakāpes diploms

 

Skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkurss 

Ainis Sprindžs (3.d.klase, pedagogs A.Ščegalkova)- augstākās  pakāpes diploms 

Ieva Rubene (4.c klase, A.Ščegalkova)- 1. pakāpes diploms,

Katrīna Sprindža ( 7.c klase, B.Sprindža)- 1. pakāpes diploms

Artis Pogodajevs (12.a klase, pedagogi V.Mežaraupe, I.Rusiņa) - augstākās pakāpes diploms

 

Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaude - skate, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu”

1.klašu tautas deju kolektīvs “Viznīši” ( Ē.Ābelskalns) – 1.pakāpes diploms


Sarmīte Straume

Jēkabpils 2.vidusskolas direktora vietnieksटिप्पणियां


bottom of page