top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Notikumiem piepildītā diena Preiļos

Jēkabpils 2. vidusskolas 2. b klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros šogad devās uz Preiļiem. Pirmais izziņas objekts bija Preiļu muižas komplekss ar parku un pili. Pie pils mūs sagaidīja laipni un smaidīgi gidi, kuri bija gatavi iepazīstināt bērnus ar pils rašanās vēsturi, kā arī izstāstīt leģendas par notikumiem, kas risinājušies pirms daudziem gadiem. Bērni bija ieinteresēti gan par pils būvniecību, gan to, kas šajā ēkā atradās dažādos laika posmos. Mazliet baisi, bet reizē interesanti bija klausīties stāstus par dāmām, kas reizēm pilī spokojoties.

  Saistoša un dažādiem papildefektiem bagātināta bija  5D filma par Latgales amata meistariem. Sevišķi interesanti bērniem šķita dūmu mutuļi, kas pēkšņi parādījās, kad ekrānā kurējās uguns māla trauku apdedzināšanai.

  Nākošais apskates objekts – metālmākslas galerija Nester Custom. Lielais pārsteigums bija par to, ka mākslas darbi veidoti no metāllūžņiem. Bērni varēja apskatīt darbus, paklausīties paša mākslinieka stāstījumu par darbu veidošanu, kā arī videofilmā redzēt darba procesu no metāllūžņu kaudzes līdz spožam, skaistam , interesantam priekšmetam.

 Trešais programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājums atradās Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā. Šeit bērni iepazina senos amatus – galdnieks, kurpnieks, kalējs, drēbnieks, podnieks, bitenieks u.c. Tad sekoja praktiska darbošanās, kuras rezultātā tapa skaistas bitītes no pavedieniem, stieples un pērlītēm.

  Lūk, tāda – interesanta, pārsteigumiem un  jaunām zināšanām bagāta bija šī diena.

2.b klases audzinātāja Alda Sperga

Kommentit


bottom of page