top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Orientēšanās spēle “Ilgtspējības mērķi” Rīgas ielā.

2023./2024.m.g. izglītības programmu īstenošanas vietā Rīgas ielā darbojās interešu izglītības pulciņš “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai.” Esam iepazinuši Ilgtspējīgas attīstības mērķus, analizējuši cilvēka ietekmi pasaulē, apskatījuši risinājumus pasaules, valsts un pilsētas līmenī vērtību saglabāšanā, kā arī raduši risinājumus resursu taupīšanā. Mācību gada laikā piedalījāmies pilsoniskās līdzdalības projektā “Mana dažādā – vienīgā Latvija”.

   29.maijā interešu izglītības pulciņš “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” interesantā veidā iepazīstināja  savus skolas biedrus ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Kas tie ir? Kāpēc tie ir svarīgi? To tūlīt uzzināsim!

     Izglītība ir daļa no cilvēktiesībām un veido pamatu ilgtspējīgai attīstībai. Ikvienam ir dota iespēja mainīt pasauli, lai samazinātu draudus, ko rada klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības mazināšanās un pārmērīgs resursu patēriņš.

 Ilgtspējīgas attīstības mērķi katrs atbild par savu jomu. Tos sasniegt var tikai strādājot kopā, roku rokā.

   Mēs, pulciņa dalībnieki, izveidojot orientēšanās spēli skolas sporta laukumā, aicinājām skolasbiedrus atrast katra ilgtspējības mērķa nosaukumu un šifrēto burtu, lai klase spētu atšifrēt slēpto nosaukumu. Kad klase izpildīja visu darba lapu un atšifrēja slepeno vārdu savienojumu, tā saņēma izglītojošu un uzmundrinošu vēstuli par to, kā mēs katrs esam atbildīgi par mūsu pasauli!

   Šis pasākums mums deva daudz informācijas par veidiem, kādos dažādas valstis, tostarp Latvija, attīstās.

Uzdot jautājumu: „Ko es šodien uzzināju?” – ir svarīgi. Taču vēl svarīgāk ir jautāt: „Kur es varu izmantot šīs zināšanas, un kā vārdā es rīkojos?” Vai katrs no mums ir gatavs skaidri apzināties, kā mūsu pieņemtie lēmumi un spertie soļi ietekmē to, kas notiek apkārt, tagad un kā tie ietekmēs nākotni? Lai katrs sevī stiprinām atbildīgu attieksmi pret pasauli un tās nākotni!

Interešu izglītības pedagogs Ligita VoltmaneHei! Hvordan går det med deg? »

Šo frāzi norvēģu valodā var dzirdēt otrdienās pie 416.kabineta pēc pēdējās mācību stundas, kur pulcējas norvēģu valodas interešu grupas «Iepazīsim norvēģu kultūru un valodu!» dalībnieki. Vecuma grupa

Comments


bottom of page