top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Par skolas apmeklēšanu aukstajā laikā

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu  Nr.610 “ Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 6.punktam,  skolu  var neapmeklēt izglītojamie vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C, bet izglītojamie vecumā no 13 gadiem - ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

Skolēniem, kuri aukstajos laika apstākļos skolā ieradīsies, tiks nodrošināts mācību process un ēdināšana.

Ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bērna dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai arī, piemēram, neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana skolā, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par skolas apmeklēšanu. Vienlaikus vecākiem ir jāinformē skola par bērna neierašanās iemesliem.


Skolas vadībaComments


bottom of page