top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Patriotiskā audzināšanas stunda- koncertlekcija “Lāčplēša dienā” 7.a un 7.b klasēs.

Svinot Latvijas valsts 103. gadadienu, 7.a un 7.b klasēm bija iespēja noskatīties koncertlekciju “Lāčplēša dienā” programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Koncertlekcija “Lāčplēša dienā” skolēniem deva iespēju atsvaidzināt un pilnveidot savas zināšanas par Lāčplēša dienu, valsts svētkiem un patriotismu kopumā, šoreiz vairāk palūkojoties uz tiem caur mūzikas prizmu. Skolēniem pēc lekcijas noskatīšanās, lai nostiprinātu un pārbaudītu savas zināšanas, bija jāaizpilda darba lapa.


Koncertlekcijā bagātīgais vēstures faktu materiāls tika papildināts ar populāru latviešu mūzikas autoru Ērika Ešenvalda, Zigmara Liepiņa, Jāņa Ķirša un latviešu strēlnieku dziesmām Rūtas Dūdumas – Ķirses, Jāņa Ķirša un Daumanta Kalniņa izpildījumā. Skolēniem bija iespēja uzzināt Ziemassvētku kauju vēsturisko nozīmi, to atainojumu literatūrā un mākslā, par augstākajiem Latvijas Valsts apbalvojumiem, par Lāčplēša dienas svinēšanas tradīcijām. Latvijas vēstures fakti un mūzika skolēniem lika aizdomāties par katra cilvēka ieguldījumu mūsu valsts tagadnē un nākotnē. Koncertlekcija radīja svētku noskaņu pirms Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienas.


“Tā bija ļoti izzinoša un patriotiska klases stunda. Es daudz uzzināju par 11. novembri. Ļoti patika latviešu dziesmas. Filma izvētās ļoti interesanta, kaut sākumā tā nelikās. Daudz dziesmu, daudz vēsturisku faktu par mūsu Latviju. Mani ļoti uzrunā mūzika. Es domāju, ka grūti bija latviešiem cīnīties par savas valsts neatkarību. Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju sajust un piedzīvot svētkus!” (7.a klases skolēni)


“Ar aizrautību skatījos koncertlekciju “Lāčplēša dienā”. Patika gan dziesmu izpildījums, gan izpildītāji, gan stāsts par Lāčplēša dienu un Latvijas valsts neatkarības atgūšanas cīnītājiem. Bija interesanti klausīties un izjust dziesmu būtību. Izzinoši bija vēsturiskie fakti, kas caurvija visu koncertlekciju. Tagad par Latviju zinu daudz vairāk. Interesanti bija uzzināt, kā mūzika atbalstīja un iedvesmoja cilvēkus dzīves grūtākajos brīžos.” (7.b klases skolēni)

7.a un 7.b kl. klases audzinātājas

J. Graudiņa un M. Ļitvinova

Senās spēles “Sēļu sētā”

Ir klāt mācību gada noslēgums. Ir paveikts liels darbs un esam pelnījuši atpūtu savu draugu un klasesbiedru lokā. Tik sen neesam kopā rotaļājušies, dziedājuši un priecājušies. Visi labā noskaņojumā, c

Comments


bottom of page