top of page
  • Writer's pictureSkolēnu padome

Pirmā jaunās skolēnu padomes 2023./2024.m.g. sastāva tikšanās

14. septembrī notika pirmā jaunās skolēnu padomes 2023./2024.m.g. sastāva tikšanās. Šajā mācību gadā skolēnu padomes darbā vēlas piedalīties trīsdesmit seši (neredzēti liels skaits!) 7.-12.klašu skolēni. No tiem 20 skolēni pirmoreiz atnāca uz skolēnu pašpārvaldi.

Pirmā sēde sākās ar skolēnu padomes reglamenta, t.i., skolēnu padomes darbības izprašanu un citiem aktuāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar Skolotāju dienu, labo darbu nedēļu, akciju “Dod ķepu, draugs!” un skolas formas konkursa Nolikuma izstrādi. Nākotnē katrs varēs atrast sev darbības lauku.

Pēc iepazīšanās ar visiem aktuāliem darbiem, skolēniem bija iespēja iepazīties citam ar citu, uzdot interesējošus jautājumus.

Šajā mācību gadā skolēni plāno daudz aktīvi darboties, lai skolas dzīve būtu interesanta un emocijām bagāta.

Skolēnu padomes prezidents

Artūrs Pavlovs

Sadraudzības pasākumus Aknīstē

2023. gada 8. decembrī mēs, skolēnu padomes pārstāvji, atsaucoties uz Aknīstes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes aicinājumu, devāmies uz sadraudzības pasākumu. Aknīstes vidusskolā mēs nebijām vienīgie

Comments


bottom of page