top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Pirmo reizi klases ekskursijā

28.09.22. devāmies uz Rēzekni, lai izdzīvotu pirmo klases ekskursiju. Rēzeknē Latgales Kultūrvēstures muzejs piedāvā programmas pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem-“Māla pikuča stāsti” un “Pirmo reizi izstādē”. Katras nodarbības ilgums 90 minūtes.

Pirmajā nodarbībā kopā ar pasaku tēlu - Māla pikuci devāmies brīnumainajā Latgales keramikas valstībā un izzinājām, kā māls pārvēršas podos, svečturos un citos priekšmetos. Muzeja darbiniece stāstīja dažādus stāstus, rādīja māla trakus un bērniem uzdeva uzdevumus, jautājumus par redzēto, dzirdēto. Programmas otrajā daļā mums tika dota iespēja pašiem veidot no māla suvenīrus, ko varējām paņemt līdzi-tas tik bija varens darbiņš! Skolēniem ļoti patika, ikkatrs iesaistījās ar azartu un interesi.

Otrā nodarbība tika vadīta Rēzeknes Mākslas mājā. Skolēni tika iepazīstināti ar mākslas izstādes iekārtojumu, rosināti attīstīt skatīšanās, domāšanas un vērtēšanas prasmes, mudināti mutiski izteikt gūtos iespaidus. Nodarbības laikā bija paredzēta praktiska darbošanās – zīmēšana, pielietojot iepazītos mākslas izteiksmes līdzekļus. Diemžēl šī iespēja mums netika noorganizēta. Lai gan nodarbības vadītāja interesanti un izglītojoši stāstīja par katru mākslas darbu, jāatzīst- ļoti pietrūka praktiskās darbošanās, jo bērnu koncentrēšanās uz gleznu apskati nodarbības vidū samazinājās un gribējās pašiem iejusties gleznotāju lomā.

2.u klases audzinātāja Aiva Avsjukeviča

“Apkārt pasaulei”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

Ekskursija pa Rīgas ielu

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

header.all-comments


bottom of page