top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Programmas ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā skolēnu dalība konkursos

Updated: May 27

Mūsu skolā skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt mūziku un iemācīties spēlēt mūzikas instrumentu. Skolēni labprāt piedalās koncertos un konkursos. Arī šogad skolēni pārstāvēja skolu vairākos konkursos, kuri tika organizēti, lai sekmētu izglītības programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā skolēnu instrumentu spēles prasmju attīstību.

16.03.2024. Rīgā notika ikgadējais Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas padziļinātas programmas apguvi 27. festivāls- konkurss “Jaunie pianisti spēlē džezu un populāro mūziku”. Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja 5.m klases skolniece Krista Vidže ( flauta, pedagogs- Harijs Zdanovskis) un 6.m klases skolniece Rēzija Kristapsone (klavieres, pedagogs- Maija Kondrāte). Jaunās izpildītājas priecēja konkursa dalībniekus un žūriju, spēlējot duetā, Džona Lenona un Pola Makartnija slaveno un populāro “Yesterday”. Dalība konkursā prasa gan uztraukuma pārvarēšanu, gan koncentrēšanos izpildāmajam skaņdarbam, Rēzija un Krista muzikāli, izjusti un veiksmīgi izpildīja mācīto dueta skaņdarbu. Konkursā mūsu skolas skolnieces Rēzija Kristapsone un Krista Vidže ieguva 1. pakāpes diplomu!

6.m klases skolniece Rēzija Kristapsone raksta: “Biju lielā muzejā, kur vairāki bērni spēlēja dažādus instrumentus, bet pārsvarā- klavieres. Muzejā spēlēju skaņdarbu – “Vakardien” kopā ar meiteni vārdā Krista. Krista spēlēja flautu, bet es klavieres. Domāju, ka mums sanāca labi, jo neko nesajaucām. Tur bija ļoti skaisti! Mēs spēlējām lielā zālē uz melni lakota flīģeļa. No sākuma nebiju tik satraukta, bet, tuvojoties mūsu kārtai, sāku uztraukties. Viss veiksmīgi izdevās un es biju priecīga!”

12.04.2024. Rīgas 6. vidusskola sadarbojoties ar Rīgas pilsētas domi, organizēja Izglītības iestāžu izglītības programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā instrumentālo ansambļu konkursu. No mūsu skolas piedalījās 5 instrumentālie ansambļi. Konkurss notika neklātienē, bija jāiesūta videoieraksti.

1. pakāpes diplomu ieguva skolotāja Harija Zdanovska vadītais “Jautrais kvartets”, kurā darbojas 5. m klases jaunās instrumentu spēlētājas 1.pakāpes diplomus ieguva arī 3.m klases skolēni Monta Prokofjeva un Ivo Strautnieks, pedagogs Maija Kondrāte.

2.pakāpes diplomus ieguva 3.m klases skolnieka Roberta Vīksnas un 5.m klases skolnieces Elzas Marijas Avotas klavieru duets, pedagogs Gunta Davidovska. 5. m klases skolnieču klavieru duets Luīze Vasjkova un Viktorija Vītoliņa, pedagogs Aļona Vīndedze un klavieru duets “Brāļi”, kurā spēlē 3.m klases skolnieks Jānis Setkovskis un 5.m klases skolnieks Emīls Setkovskis, pedagogs Anita Cinkmane.

26.04.2024. Cēsu pamatskola organizēja konkursu Latvijas vispārizglītojošo skolu ar profesionāli orientētā virziena programmu ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – mūzikā “Koka pūšaminstrumentālistu konkrsu”. Tajā piedalījās un 2.vietu ieguva 3.m klases skolniece Evelīna Zemļinska, pedagogs Harijs Zdanovskis. 3.vietu ieguva 1.m klases skolnieks Matvejs Vaņuhovs, pedagogs Arturs Vīndedzis.

Ieguldīts liels darbs, lai skolēni varētu piedalīties konkursā. Paldies pedagogiem un bērniem par dalību konkursos! Paldies vecākiem par atbalstu! Vēlam arī turpmāk radošus panākumus un neapstāties pie iesāktā mūzikas apguvē!

Mūzikas skolotāja Maija Kondrāte.Comments


bottom of page