top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja apmeklējums

20. maijā 7.d klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju. Skolēniem uzzināja par Rīgas pilsētas rašanos un vēsturi, par Latvijas kuģniecības vēsturi.

Tika apskatīts Sudraba kabinets, kur skolēniem tika dota brīnišķīga iespēja izmēģināt viduslaiku karavīru ieročus un bruņojumu, justies kā senlaiku karotājiem. Bija interesanti uzzināt par vēsturiskām kaujas un tuvcīņas metodēm, par notikumiem senajos kaujas laukos. Noslēgumā 7.d klase iepazina Latvijas kuģniecības vēsturi.

Nodarbības laikā tika attīstīta kultūras izpratne, tā stiprinot Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu valstiskās piederības apziņu.

Jana Lazdiņa

“Apkārt pasaulei”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

Ekskursija pa Rīgas ielu

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

Comments


bottom of page