top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

“Riti raiti valodiņa”

2023/2024. mācību gada 2. semestrī Jēkabpils 2. vidusskolā sāka darboties latviešu valodas pulciņš “Riti raiti valodiņa” 1. klasēm. Atsaucības bija ļoti liela un pulciņam pieteicās 87 darboties griboši skolēni.

Skolēniem ir svarīga savstarpējā komunikācija. Lai tā noritētu veiksmīgi, nepieciešams pilnveidot un bagātināt vārdu krājumu. Nodarbību laikā skolēni darbojās gan individuāli, gan grupās, pilnveidojot sadarbības prasmes. Skolēni darbojās pāros, izspēlējot dažādus dialogus, iejutās dažādās lomās. Skolēni mācījās izteikties un pilnvērtīgi lietot valodu ikdienā, lai paustu emocijas.

Ar dažādu vārdu spēļu palīdzību tika attīstīta prasme klausīties, lasīt un runāt. Lai nodarbības būtu interesantākas, skolēni darbojās radoši. Marta mēnesī skolēniem bija iespēja piedalīties Latviešu valodas aģentūras veidotā konkursā “Spēlē un svini!” Ar skaistu un rūpīgu veikumu konkursā dalību pieteica 1.b klases skolēns Deivs Ērglis. Aprīlī par godu Starptautiskajai Zemes dienai, tika izgatavots un izlikts apskatei plakāts par mūsu zemes saudzēšanu un kopšanu. Maijā tika nostiprinātas sadarbības prasmes, radošs un aktīvs darbs ar lugām “Zem sēnītes” un “Kukulītis”. Skolēniem tika dota iespēja izvēlēties tēlu, uzzīmēt to, sadarboties un iestudēt lugu. Šis process bērniem sagādāja lielu prieku un gandarījumu. Iespēju robežās veikums tika atradīts arī klašu audzinātājām un citiem skolēniem.

Interešu izglītības pedagogs Andra PutkaHei! Hvordan går det med deg? »

Šo frāzi norvēģu valodā var dzirdēt otrdienās pie 416.kabineta pēc pēdējās mācību stundas, kur pulcējas norvēģu valodas interešu grupas «Iepazīsim norvēģu kultūru un valodu!» dalībnieki. Vecuma grupa

Comments


bottom of page