top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Sen gaidītā ekskursija uz Rīgu

    Š. g. 13. maijā  7.c klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu. Skolēni kopā ar skolotājām apmeklēja kultūrizglītojošo programmu Ziedoņa klasē, kā arī noskatījās spēlfilmu „Māsas”.

Ziedoņa klase piedāvā kultūrizglītības nodarbības, kurās bērniem un jauniešiem ir iespēja iepazīties ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi neierastā veidā. Tās ir kultūrizglītības nodarbības, kas nodrošina pieredzē balstītu mācīšanās procesu un visiem Ziedoņa darbu cienītājiem atklāj jaunas autora personības šķautnes.

Šajā nodarbībā skolēniem tika piedāvāta izlaušanās spēle par trim I. Ziedoņa pasakām: „Poga”, „Kroko un Dils” un „Pasaka, kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt”.

Skolēni tika sadalīti 3 grupās. Pirms spēles viņiem tika dota iespēja patrenēties sadarboties grupā un atbildēt uz vairākiem testa jautājumiem par Imantu Ziedoni, viņa līdzgaitniekiem dzīvē un daiļradē. Pēc tam katra grupa tika ieslēgta citā telpā, kur bija jāveic uzdevumi, lai izkļūtu no telpas. Uzdevumos vajadzēja izmantot gan atjautību, gan sadarbības prasmes, gan, atbildot uz vairākiem jautājumiem, atšifrēt kodu.

Bērni ļoti atzinīgi novērtēja šo aktivitāti. Viņiem patika izjust pozitīvo sacensības garu, kaut arī galarezultātu veidoja laiks, kurā uzdevumus veica pēdējā grupa. Patīkami pārsteidza tas, ka klasesbiedri vēlējās kaut kā palīdzēt izpildīt uzdevumus tai grupai, kurai tik ātri tas neveicās. Bet spēles noteikumi un vadītāja bija nepielūdzama, un palīdzība netika pieļauta.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Akropoli Alfa, kurā bija pieteikts kino seanss. Spēlfilmā „Māsas” ir iekļauta ļoti dziļa doma, kas lika aizdomāties ikvienam par savu ģimeni, tās vērtību, kā arī par savu dzīves ceļu, ko katrs mēs veidojam pats. Filmā diezgan skarbi tiek parādītas mūsdienu pusaudžu problēmas un to sekas.

  

     Līga Vītola

Comments


bottom of page