top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

“Simtiem sakurtu sārtu pret janvāra debesīm liesmo…”

Updated: Jan 24, 2023

Janvāris ir ne tikai jauna gada sākums, nu jau nedaudz vairāk kā trīs gadu desmitus tas ir barikāžu mēnesis.

Laika posmā līdz 20.janvārim klašu kolektīvi tika aicināti skolas vidē iedegt stilizētus atmiņu ugunskurus, iesaistoties skolas aktivitātē “Aizdedz liesmiņu 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres ugunskurā!”. Tas ir mūsu kopīgais vēstījums -neaizmirst šos Latvijas vēstures notikumus un sveces liesmās tos nodot nākamajām paaudzēm. Ikviena liesmiņa ugunskurā atgādina par pārliecības un pilsoniskās drosmes laiku, kas ir nezūdošas vērtības valsts pastāvēšanai toreiz un arī tagad.

Barikāžu aizstāvju atceres dienā, izmantojot skolas radiomezglu, dažas minūtes no pirmās mācību stundas sākuma tika atvēlētas kopīgo vērtību izpratnei. Daloties ar siltām un personiskām atmiņām, mudinot saglabāt pleca sajūtu un vienotības spēku arī ikdienā, skolas kolektīvu uzrunāja barikāžu dalībnieks, fizikas mācību priekšmeta skolotājs Andris Lazdiņš.

Paldies ikvienam, kas dalījās ar sveces liesmu, jo uguns­ku­ra sil­tu­mā cil­vē­ki kļūst vie­no­ti. Atcerēsimies, novērtēsim un godināsim!


Jēkabpils 2. vidusskolas direktores vietniece Sarmīte Straume
Comments


bottom of page