top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Skolas padomes sēdes 14.12.2023 lēmumi

1. Veikt grozījumus iekšējās kārtības noteikumos.

2. Veicot Karjeras izglītību, pasākumus vairāk organizēt 6.-12.klašu skolēniem.

3. Uz skolas pasākumiem aicināt Skolas padomes locekļus, iesaistot pasākumu reklamēšanā.

4. Izstrādāt grafiku skolas formas tērpu ieviešanai.

5. Klašu audzinātājiem, kuru audzināmās klases skolēniem nav garderobes skapīšu, sekot kārtībai garderobēs.

6. Skolas padomei organizēt tikšanos ar Jēkabpils novada pašvaldības atbildīgajām amatpersonām, lai risinātu jautājumu par paredzētajām Jēkabpils novada skolu reformām.

19.10.2023. Skolas padomes lēmumi:

Atbalstīt izstrādāto radošā konkursa “Skolas forma” nolikumu. Skolas mājas lapā veidot sadaļu “Skolas padome”. Klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem pievērst lielāku uzmanību mācību grā

Comments


bottom of page