top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā…

“ Stāvēju, dziedāju

 Augstajā kalnā,

Lai mana balstiņa

Skanēja tālu.”                                                         

Tā daudzas latviešu tautasdziesmas vēsta par dziedāšanu, tās skaistumu un cēlumu.

Mūsu skolā 1.-4. klašu koris “Balstiņas’’ darbojas jau ilgu laiku. Korī dzied skolēni, kuriem ir muzikālas dotības: laba muzikālā dzirde, ritma izjūta un arī skanīga balss. Mēs korī apvienojamies un dziedam dažādas dziesmas, kuras saturu un galveno domu cenšamies nodot arī klausītājam. Lai tas izdotos, kora nodarbībās nepieciešams ilgs, neatlaidīgs un disciplinēts darbs.

Taču nevar iztikt arī bez dziedāšanas prieka, savstarpējās sapratnes un palīdzības. Lai mūsu iemācītās dziesmas jums iepatiktos, trenējam savas balstiņas, lai tās skanētu koši un pārliecinoši gan interešu izglītības nodarbībās, skolas pasākumos un koncertos, gan koru skatēs.

2024.gada 26.martā Jēkabpils Tautas namā uz Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaudi - konkursu, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, pulcējās Jēkabpils novada izglītības iestāžu muzikālie kolektīvi. Jēkabpils 2.vidusskolas 1.-4.klašu koris “Balstiņas” ieguva augstākās pakāpes diplomu, kas ir brīnišķīgs novērtējums ikdienā ieguldītajam darbam.

 

                                                                  Interešu izglītības pedagogs 

 Maija Kondrāte         
                                                                    

Comments


bottom of page