top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Starptautiskā dzimtā valodas diena

21.februārī visā pasaulē tiek svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai un dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Šajā dienā Rīgas ielas skolēni tika aicināti piedalīties vairākās aktivitātēs. Jebkurš skolēns varēja pārliecināties, cik raita ir viņa valoda, mēģinot izrunāt dažādus mēles mežģus. Savukārt 5.i un 5.m klases skolēni piedalījās pasākumā, kura mērķis bija parādīt, cik bagāta un daudzveidīga ir latviešu valoda.

Piektklasnieki, darbojoties komandās, veica piecus uzdevumus, kuri bija saistīti ar latviešu valodu. Skolēni meklēja apvidvārdam atbilstošu literāro vārdu, pārbaudīja savu atjautību, minot latviešu tautas mīklas un valodas atjautības uzdevumus, veidoja vārdus no anagrammām un pārliecinājās, cik bagāta ir latviešu valoda, veicot uzdevumu par sinonīmiem.

Skolēni atzina, ka visgrūtākais uzdevums bija par apvidvārdiem, jo tie nebija dzirdēti un ikdienas valodā netiek lietoti. Bērni spēja atrast atbilstošu literāro vārdu biežāk dzirdētajiem apvidvārdiem, piemēram, buļba – kartupelis, nosebot – nokavēt, taču tādi apvidvārdi kā sipisnieks (biezpiens), ļetraks (nekārtīgs cilvēks) sagādāja grūtības. Savukārt pārsteigumu radīja sinonīmu uzdevums, kurā skolēniem katram rokas pirksta nosaukumam bija jāatrod sinonīmi. Mazais pirkstiņš, Ansītis, pintiķis, garais Ansis, zeltnesis, utubunga – tik daudzveidīgi latviešu valodā ir rokas pirkstu nosaukumi.

Paldies skolēniem par aizrautību un prasmi darboties komandās!

latv.val.skolotāja Solvita UkreComentários


bottom of page