top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

“Stiprie Lāčplēši un Laimdotas”


Kad manas Dzimtenes laukos Vējš valsi sniegotu dej Un slaidos karogu mastos Sārtbaltas liesmas jau skrej,

Ir atkal novembra vidus, Un laiku pieminam mēs, Kad cauri tumsai, pret rītu Bij’ piedzimt Latvijai lemts.


Mūsu skola ir pieteikusies dalībai skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektā “Mana dažādā – vienīgā Latvija”, veltītā Latvijas Republikas 105.dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai. Šī projekta ietvaros š.g. 16.novembrī 9.a un 9.b klašu skolēni piedalījās pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai- “Stiprie Lāčplēši un Laimdotas”. Skolēniem bija sagatavoti interesanti uzdevumi un pārbaudījumi, kur katram skolēnam bija iespēja pielietot zināšanas praksē. Pasākuma ievadā skolēni skatījās prezentāciju par Latvijas Proklamēšanas dienu un Lāčplēša dienu. Turpinājumā skolēni dalījās komandās un piedalījās 8 dažādās stacijās, kurās veica praktiskus uzdevumus, saistītus ar 18.novembri un Lāčplēša dienu, parādot savas zināšanas gan vēsturē, gan latviešu valodā, gan sociālajās zinībās, gan izmēģinot savus spēkus Jaunsardzes sagatavotajā stacijā, kur bija nepieciešams gan fiziskais rūdījums, gan spējas sadarboties komandā. Skolēni ieguva jaunas zināšanas un pieredzi, prasmi analizēt un radoši domāt. Bija iespēja parādīt arī savas fiziskās iemaņas, kā arī pirkstu veiklību, šķirojot pupiņas.


Pasākumu organizēja un vadīja

latviešu valodas skolotājas Vineta Mežaraupe un Jolanta Taškāne

Comments


bottom of page