top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

“Svētrīts” Jēkabpils 2.vidusskolā

Ceturtās Adventes laikā, kad līdz Ziemassvētkiem bija palikušas vairs tikai dažas dienas, Jēkabpils 2.vidusskolā 21.12.2022. plkst. 8.50 notika “Svētrīts”, uz kuru tika uzaicināts Jēkabpils Romas katoļu draudzes priesteris Viktors Siļčonoks. Priesteris vadīja svētbrīdi un vienojās kopīgā lūgšanā ar sākumskolas klašu skolēniem, kuri apmeklē interešu izglītības “Kristīgās mācības pamatu” pulciņu un vēl dažiem klašu interesentiem, kuri kopā ar savām audzinātājām bija ieradušies uz šo pasākumu.

Ziemassvētki bez šaubām ir gada visgaidītākie svētki daudziem no mums, tikai ir jautājums, kāpēc? Visi visapkārt pošas šiem svētkiem, ir izrotātas eglītes, visapkārt deg krāsainas lampiņas, skan Ziemassvētku dziesmas, visi steidzīgi iepērkam veikalos dažādas dāvaniņas, lai iepriecinātu viens otru. Bet vai daudzi no mums aizdomājas par patieso Ziemassvētku būtību. Daži vienkārši priecājas par to, ka kāt ir saulgrieži, ka dienas atkal kļūs garākas- gaisma uzvarējusi tumsu. Mēs visi zinām, ka gaisma tiek salīdzināta ar labo – mīlestību, bet tumsa ar slikto- ļaunumu. No pirmajiem Dieva radītajiem cilvēkiem mēs visi esam mantojuši savu grēcīgo dabu, grēkojam gan ar domām, gan ar vārdiem, viens otru apvainojot un sāpinot, gan ar darbiem, nodarot jūtamas fiziskas sāpes, gan ar nolaidību, it kā jau nevienam neko sliktu tīši negribot nodarīt, taču neko labu paši izdarīt nevēlamies, lai kādam sniegtu savu atbalstu. Ar katru savu grēka vainu cilvēks attālinās no Dieva, kas ir patiesā gaisma un mīlestība. Zem grēka sloga cilvēka dvēselei ir smagi, tā ir ievainota, cilvēks var justies slims un censties meklēt palīdzību, doties pie ārsta, psihologa vai vēl kā cita, taču neviens nespēj atbrīvot cilvēka dvēseli no grēka vainas, izņemot Jēzu Kristu, kuru mums Dievs ir sūtījis kā Glābēju, kā Pestītāju, kurš mūsu grēkus izpirka, atdodams savu dzīvību, lai varētu dzīvot mēs. “ Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību.”(Jņ.3:16) Ziemassvētkos Dievs dāvā visiem mīlestību – uzticības un cerības avotu, un kopā ar to arī miera dāvanu, ko eņģeļi pasludināja Betlēmes ganiem: “Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!” (Lk. 2:14). Tādēļ ikviens centīsimies būt labas gribas cilvēks, domāsim vairāk labu domu, teiksim viens otram vairāk labu vārdu, darīsim vairāk labu darbu, pamanīsim to, kuram ir vajadzīga mūsu palīdzība, iepriecināsim viens otru. Jo Jēzus saka: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” (Mt. 25:40).


Interešu izglītības

“Kristīgās mācības pamatu” pulciņa vadītāja Ingrīda Irbe

コメント


bottom of page