top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Svētrīts Jēkabpils 2.vidusskolā

2023.gada nogalē, tieši pirms Ziemassvētkiem, Jēkabpils 2.vidusskolā kristīgās mācības pamatu fakultatīva dalībnieki, viņu vecāki un citi interesenti tika aicināti uz Svētrītu, lai kopīgi un katrs atsevišķi aizdomātos par Ziemassvētku brīnumu – Dieva dēla Jēzus piedzimšanu.   No svētku eglītes raudzījās skolēnu rokām izgatavotie papīra eņģelīši uz izgaismoto Betlēmes ainu, kur Jāzeps un Marija ar mīlestības pilnu skatienu ir noliekušies pār silītē gulošo Jēzus bērniņu. Arī mūsu ikviena klātesošā skatiens, paužot dziļu cieņu un mīlestību, tika pievērsts Betlēmes silītei. 

Skolēni bija sagatavojuši mini ludziņu par to, cik  viegli mums ik vienam gadās paklupt- sagrēkot un ka bez Jēzus palīdzības paši vairs nespējam piecelties.

Pasākumā piedalījās Krustpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas prāvests Ēvalds Bērziņš, kurš uzrunāja Svētrīta dalībniekus, atgādinot Ziemassvētku prieka vēsts notikumus par Jēzus bērniņa nākšanu pasaulē, kurš mums ikvienam dod cerību. Prāvests aicināja visus klātesošos pasākuma dalībniekus vienoties kopīgā lūgšanā, pēc tam simboliski apsveica katru ar Ziemassvētku kartīti. Pasākums noslēdzās izskanot brīnišķīgajai Ziemassvētku dziesmai “Klusa nakts, svēta nakts”, kuru ar īpašu mirdzumu acīs un cerību sirdī izdziedāja ik katrs no mums.

Ingrīda IrbeFakultatīvs “Matemātikas pasaule

Lai bērniem būtu vieglāk apgūt un risināt matemātiskus uzdevumus, nepieciešams papildināt matemātiskās zināšanas ārpus stundām. Te var palīdzēt fakultatīvs “Matemātikas pasaulē”, kas palielina dalībni

Comments


bottom of page