top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Sveicināta, skola!

Aizvadīta vēl viena saules siltuma un ziedu smaržas pielieta vasara. Tas nekas, ka vēl kāda saulaina rudens diena mās atvadas aizejošajam vasaras brīvlaikam, tomēr, uzsākot 2023./2024.mācību gadu, Zinību dienā virmo satikšanās prieks un gaidas uz kaut ko jaunu un vēl nebijušu skolas dzīvē.

1.septembrī svētku pasākuma laikā ikviens klātesošais tika aicināts kļūt par kopīgā skolas procesa dalībnieku – Burtu lasītāju, jo tagadnes dzīves piepildījums esam katrs mēs, kas paši skanam un līdzi skanam gluži kā patskaņi un līdzskaņi, veidojot struktūru 33 latviešu alfabēta burtiem, katrs kalpojot par sākuma burtu Latvijas jauniešu vērtību ābecē. Katru dienu pa domai un atklāsmes brīnumam, katru dienu pa solim un sasniegtai virsotnei, katru dienu pa sapnim un vārdam sirsnīgam savās uzrunās vēlēja Jēkabpils 2.vidusskolas direktore Ilona Salmiņa, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis. Cik dažāda ir burtu rakstība un šrifti, tik dažāda ir arī personības kustīgā izpausme – dziedot, muzicējot, dejojot, rēķinot, veidojot, spēlējot, tēlojot… Tieši tik atraktīvi un vienlaikus atbildīgi 12.klašu skolēni pirmajā skolas dienā skolas saimē uzņēma 193 1.klašu skolēnus. Paceļoties gaisā krāsainiem ziepju burbuļiem, īpašu sveicienu un prieku dāvāja Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja Ilona Švābe. Krāšņā priekšnesumā varējām vērot sporta deju dalībnieku uzstāšanos. Par muzikālu noskaņojumu parūpējās skolas interešu izglītības muzikālie kolektīvi. Kā īpašs pārsteigums Aijas Ancānes izpildījumā izskanēja mūzikas skolotājas Kristīnes Studānes-Indriksones dziesmas pirmatskaņojums – veltījums skolai. Sakām paldies vokālajam ansamblim “Smaidulīši” un “Varavīksne”, pūtēju orķestrim “Intervāls”, kolektīvu vadītājiem Kristīnei Studānei-Indriksonei, Aijai Ancānei, Inai Vāverei un Aleksandram Piļščikovam. Īpašs paldies Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas vadītājai Ilonai Švābei, 12.klašu skolēniem, skolas pedagoģiskajam kolektīvam, klātesošajiem viesiem un skolēnu vecākiem par kopā būšanu Zinību dienā. Veiksmīgu jauno 2023./2024.mācību gadu!

Sarmīte Straume Jēkabpils 2.vidusskolas direktores vietniece
Comments


bottom of page