top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Tiešsaistes muzejpedagoģiskā programma “Mana Latvija”

Jānis Čakste, Kārlis Ulmanis, Dainis Īvāns. Šīs un citas Latvijas Republikai nozīmīgas personības bija stāsta galvenie varoņi. Stāsta, kuru mūsu skolēniem izstāstīja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbiniece.


Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 5.maijā 5.m klase piedalījās tiešsaistes muzejpedagoģiskā programmā “Mana Latvija”. Tās laikā skolēni vairāk iepazinās ar valstij vēsturiski svarīgiem datumiem un notikumiem: Latvijas Republikas proklamēšana, neatkarības zaudēšana, Republikas neatkarības atjaunošana. Šis pasākums veicināja skolēnos izpratni, patriotismu, cieņu pret mūsu valsti, tās simboliem un vērtībām – valsts ģerboni, valsts karogu, valsts himnu un latviešu valodu. Kā neatņemams papildinājums nodarbības vadītājas stāstījumam bija muzeja krājuma priekšmetu demostrēšana. Skolēni aplūkoja vēsturiskas fotogrāfijas, Valsts apbalvojumus - ordeņu un goda zīmes. Klausoties stāstījumā, kurš vijās cauri gadu desmitiem, skolēniem radās arī atsevišķi jautājumi. Cik atļāva nodarbības laiks, muzeja darbiniece visu profesionāli izskaidroja.


Par ko visvairāk aizdomājās piektklasnieki?


- Nav jābūt karavīram, lai saņemtu ordeni! Ir arī tādi ordeņi, ko saņem skolotāji, rakstnieki un cilvēki, kuri darījuši daudz Latvijas vai kādas pilsētas labā.


- Vēsture ir ļoti interesanta un sarežģīta. Būs daudz jāpapūlās, lai to visu atcerētos no galvas.


- Latvijā ir bijis daudz drosmīgu cilvēku, kuri visus spēkus veltīja tās labā, nebaidījās par sodiem un neizdošanos.


Novembris ir patriotisma mēnesis. 5.m klases skolēni to ir gatavi svinēt vairākas reizes gadā, arī maijā!


Jēkabpils 2.vidusskolas 5.m klases audzinātāja Antra Skutela

27. maijā 4.c klases skolēni noskatījās projekta Latvijas skolas soma ietvaros piedāvāto Liepājas teātra mācībizrādi “Kā top Izrāde?” Tas bija atraktīvs ceļojums pa izrādes tapšanas posmiem. Liepājas

bottom of page