top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Vasaras nometne skolā: piedzīvojumi un zināšanas vienuviet

Laika posmā no 3. līdz 14. jūnijam Jēkabpils 2. vidusskolā norisinājās aizraujoša un izglītojoša vasaras nometne 1. klašu skolēniem. Tika piedāvāts plašs aktivitāšu klāsts, kas apvienoja izklaidi, izglītošanos un sporta nodarbības.

Nometnes galvenais mērķis bija veicināt skolēnu vispusīgu attīstību, stiprināt draudzības saites un radīt iespēju apgūt jaunas prasmes. Tā bija lieliska iespēja bērniem pavadīt laiku ar skolasbiedriem neformālā vidē un gūt pozitīvas emocijas.

Radošajās darbnīcās skolēni varēja izpausties dažādās mākslas tehnikās: gleznošanā ar krāsām un ogli, rokdarbu veidošanā no dabas materiāliem, papīra, auduma, diega, plastilīna, cd diskiem, švammēm, baloniem un daudz citiem sadzīvē izmantojamiem materiāliem. Šīs nodarbības veicināja bērnu radošumu un deva iespēju attīstīt savas individuālās spējas.

Nometnes ietvaros tika organizētas arī izglītojošas nodarbības, kurās bērni varēja apgūt dažādas jaunas zināšanas un prasmes. Notika nodarbības par dabaszinībām – pētījām un veicām eksperimentus ar sadzīvē pieejamām vielām un priekšmetiem. Darbojāmies ar tehnoloģijām – mācījāmies programmēt vizuālajā vidē. Apmeklējām Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļas "Sēļu sēta" ekspozīciju un meistarklasē veidojām karameles. Devāmies iepazīt Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļu, kur ne tikai iepazināmies ar jaunāko literatūru un bibliotēku vēsturi, bet paši iejutāmies grāmatu autoru lomā, veidojot savu stāstu grāmatiņu. Skolēni ar aizrautību piedalījās praktiskos eksperimentos, darbnīcās un ieguva jaunas zināšanas.

Kustībām tika veltīta īpaša uzmanība. Skolēni piedalījās dažādās sporta stafetēs, spēlēs un rotaļās. Kopīgi tika izdejotas tautas deju un sporta deju soļu kombinācijas un pat iestudētas dejas. Devāmies pārgājienā uz Jēkabpils Mežaparku. Šīs aktivitātes palīdzēja bērniem attīstīt komandas garu un uzlabot savu fizisko sagatavotību.

Nometnes noslēgumā tika organizēts pikniks, kura laikā atskatījāmies uz paveikto. Bija milzīgs prieks dzirdēt skolēnu pozitīvās atsauksmes par nometnē pavadīto laiku.

Vasaras nometne skolā bija veiksmīgs un aizraujošs piedzīvojums, kas bagātināja skolēnu vasaras brīvlaiku. Tā sniedza ne tikai jaunas zināšanas un prasmes, bet arī stiprināja draudzības saites un radīja neaizmirstamus mirkļus. Pateicoties skolotāju, skolas vadības un novada domes atbalstam, nometne bija lielisks piemērs tam, kā mācīties un attīstīties var būt interesanti un jautri.

Vēlos pateikties visiem pedagogiem, kuri ieguldīja savu darbu un padarīja šo nometni par neaizmirstamu notikumu mūsu skolēniem!

 

1. a klases audzinātāja Biruta SprindžaComments


bottom of page