top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

“Ventspils stikla pūtēji laiku lokos”

Programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros Jēkabpils 2 vidusskolas  4.e un4.c .klašu skolēniem        notika tikšanās ar stikla pūtējiem izzinošā nodarbībā “Ventspils stikla pūtēji laiku lokos”. 

Bērniem bija iespēja nedaudz iepazīties ar stikla pūtēju profesiju, uzzināt, kādas rakstura īpašības nepieciešamas šīs profesijas pārstāvjiem, vērot klātienē, kā lēnām top krāsains stikla izstrādājums. Kā arī Ventspils Stikla pūtēji,  parādīja, kā fizika, ķīmija un matemātika var noderēt dzīvē.

Drosmīgākie varēja piedalīties stikla pūšanas procesā un apgūt pareizas stikla pūšanas iemaņas,  kā arī pārbaudīt savas iegūtās zināšanas dabaszinību stundās par tēmu ” Dažādi materiāli un to īpašības.” Tās ļāva atbildēt uz pasākuma vadītāja gudrajiem un reizē arī āķīgajiem jautājumiem, tiekot pie pārsteiguma balvas.

Paldies programmai “Latvijas skolas soma”!

Rakstu sagatavoja Jeļena Mazureviča

Comments


bottom of page