top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

“Ventspils stikla pūtēji laiku lokos”

Programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros Jēkabpils 2 vidusskolas  4.e un4.c .klašu skolēniem        notika tikšanās ar stikla pūtējiem izzinošā nodarbībā “Ventspils stikla pūtēji laiku lokos”. 

Bērniem bija iespēja nedaudz iepazīties ar stikla pūtēju profesiju, uzzināt, kādas rakstura īpašības nepieciešamas šīs profesijas pārstāvjiem, vērot klātienē, kā lēnām top krāsains stikla izstrādājums. Kā arī Ventspils Stikla pūtēji,  parādīja, kā fizika, ķīmija un matemātika var noderēt dzīvē.

Drosmīgākie varēja piedalīties stikla pūšanas procesā un apgūt pareizas stikla pūšanas iemaņas,  kā arī pārbaudīt savas iegūtās zināšanas dabaszinību stundās par tēmu ” Dažādi materiāli un to īpašības.” Tās ļāva atbildēt uz pasākuma vadītāja gudrajiem un reizē arī āķīgajiem jautājumiem, tiekot pie pārsteiguma balvas.

Paldies programmai “Latvijas skolas soma”!

Rakstu sagatavoja Jeļena Mazureviča

"Mana runa pārliecina”

Jēkabpils 2.vidusskolas 6.e klase 22.12.2023. piedalījās programmas “Latvijas skolas somas” pasākumā, radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina” . Vadītājs un improvizators Krišjānis Berķis, balstoties

Koncertlekcija “Ceļojums gadalaikos. Ziema”

2023.gada 20.decembrī 5.i klases skolēni programmas  “Latvijas skolas soma” ietvaros skatījās digitālo koncertlekciju “Ceļojums gadalaikos. Ziema.” Koncertlekciju vadīja populāri latviešu mūziķi. Lekc

Smilšu aplikācija

Pateicoties programmai “Latvijas skolas somai”, skolēniem tiek sniegta iespēja izvēlēties sev tīkamas aktivitātes. Šoreiz “Latvijas skolas somas” ietvaros 1.klase  izmēģināja Smilšu kino dāvāto smilšu

bottom of page