top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Vides interešu izglītības programmas “Jaunie pētnieki” dalībnieki aizvada darbīgu mācību gadu

Ja būtu jāuzskaita ieguvumi un plusi, ko pamatskolēnam dod dalība dabas zinātņu jomas pulciņā, tad saraksts būtu ļoti garš. Tā ir agrīna interešu un talantu atklāšana, zinātnes un pētniecības pamatiemaņas, kritiskā domāšana, praktiskās iemaņas un visaptverošas zināšanas, komandas darbs un radošums. Bet šādas darbošanās veiksmīgai īstenošanai arī ir nepieciešami resursi: laiks, centība, piepūle, neatlaidība, mērķtiecība un pozitīva aizrautība. Šajā mācību gadā tā visa netrūka pulciņa “Jaunie pētnieki” dalībniekiem no 5.m un 6.i klases. Katru nedēļu nodarbībās dalībnieki apguva dažādas ar vidi saistītas tēmas, mācību gada laikā piedalījās vairākos konkursos, un rīkoja aktivitātes savā skolā. Turpinājumā atskats uz spilgtākajiem notikumiem.

“Jauno pētnieku” komanda 4 cilvēku sastāvā: Ksenija, Krista, Armands un Ričards piedalījās  LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra Prātnieku laboratorijas organizētā skolēnu komandu atklātajā olimpiādē - konkursā "Uzdrīksties! Domā! Radi! 2024". Konkurss mērķis ir rosināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, un tiek dota iespēja skolēniem iegūt pieredzi problēmrisināšanā un radīt produktu. Pirmajā kārtā komandas veidoja video par tēmu: “Kā viena veida enerģija pāriet citā?”, tajā iekļaujot Scratch vidē veidotu animāciju. Kopā tika iesūtīti 79 komandu video no visas Latvijas, no kuriem fināla kārtai tika izvirzītas 25 komandas, arī mūsējā. Konkursa 2. kārtā Rīgā komanda pāros pildīja uzdevumus matemātikā un dabaszinībās, kā arī kopīgi sadarbojoties, veidoja inženiertehnisku objektu – dzirnavas, ar kurām izmantojot “vēja” enerģiju varēja pacelt metāla atsvarus.

Katru gadu, gada sākumā dažādu dabaszinātņu nozaru biedrības Latvijā nominē kādu augu, dzīvnieku vai citu dabas objektu par gada simbolu. Nominācijas izveidotas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, izglītotu par nominēto sugu nozīmi un sastopamību, kā arī iespējām iesaistīties sugas saglabāšanas aktivitātēs. Par gada simboliem bieži tiek izraudzītas retas un īpaši aizsargājamas sugas, bet citreiz tieši otrādi – bieži sastopamas. Jaunajiem pētniekiem tā šķita ļoti piemērota iespēja labāk iepazīt 2024. gada Latvijas dabas gada simbolus. Pēc centīga darba februārī skolēni izveidoja aprakstus un plakātus par astoņām tēmām:

Gada dzīvnieks — stirna (Capreolus capreolus)

Gada putns — mazais zīriņš (Sternula albifrons)

Gada kukainis — lielacu kamene (Bombus confusus)

Gada augs — apdzira (Huperzia selago)

Gada koks — zemais bērzs (Betula humilis)

Gada sēne — zilzaļā hlorociborija (Chlorociboria aeruginascens)

Gada dzīvotne — mitrāji

Gada ģeovieta — Gūdu klintis (Gaviļu iezis)

Darbu autori izveidoja nelielu izstādi, kurā aicināja skolasbiedrus iepazīties ar plakātos sniegto informāciju un piedalīties konkursā. Pēc anketu aizpildīšanas, rezultātu izvērtēšanas precīzākie un vērīgākie lasītāji saņēma diplomus un pārsteiguma balviņas.

Kā top tradīcijas? Ja divus veiksmīgus pasākumus var uzskatīt par tradīciju, tad vides interešu izglītības programmas “Jaunie pētnieki” dalībniekiem tāda ir. Pavasarī organizēt pasākumu  “Zinātnes starpbrīdis”. Kā laikā skolēni prezentē dabaszinātņu eksperimentus, demonstrējumus un stāsta dabas norišu un mehānismu darbības skaidrojumus. Šoreiz īpašu prieku sagādāja iespēja uzstāties izremontētajā ēkā Rīgas ielā, jaunajā alternatīvajā mācību telpā. Jaunie pētnieki klātesošos uzrunāja ar šādiem vārdiem: cerams, mums viss izdosies un zinātnes starpbrīža beigās jūs neteiksiet “Es to redzēju internetā!, bet varēsiet apgalvot “Es to redzēju, piedzīvoju un sapratu savā skolā!”

Noslēdzot mācību gadu, mēs varam lepoties ar sasniegumiem gan zināšanu jomā, gan personīgajā izaugsmē. Ar cerībām raugāmies nākotnē, jo nekas jau nebeidzas un jau septembrī turpināsim izzināt, eksperimentēt un radīt, jo dabaszinātņu pasaulē iespējas ir bezgala plašas. Lai nākamais mācību gads nes vēl vairāk jaunu zināšanu, aizraujošu projektu un lielisku sasniegumu!

Programmas “Jaunie pētnieki” vadītāja,

dabaszinību un bioloģijas skolotāja Antra SkutelaHei! Hvordan går det med deg? »

Šo frāzi norvēģu valodā var dzirdēt otrdienās pie 416.kabineta pēc pēdējās mācību stundas, kur pulcējas norvēģu valodas interešu grupas «Iepazīsim norvēģu kultūru un valodu!» dalībnieki. Vecuma grupa

Comments


bottom of page