top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2023”

Sekmējot bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, kā arī iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un kopšanā, sagaidot Latvijas Dziesmu svētku 150gadi, 2023.gada 16.februārī Salas tautas namā notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2023” 1.kārta, kurā piedalījās 14 Jēkabpils novada izglītības iestāžu vokālie ansambļi.

Jēkabpils 2. vidusskolas vokālā ansambļa “Smaidulīši” dalībnieki konkursam gatavoja trīs dziesmas: viena no tām sava kultūrvēsturiskā novada - Sēlijas latviešu tautas dziesma/apdare a cappella, divas dziesmas (atbilstoši katrai vecuma grupai) - brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesma vai latviešu tautas dziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi. 1. kārtā ansamblis ieguva augstāko punktu skaitu 1.pakāpes diplomu ieguvēju vidū, kas deva iespēju piedalīties konkursa 2.kārtā, kas norisinājās 10.martā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”. Rēzeknē kolektīvs startēja ar izcilu sniegumu, izpildot 3 dziesmas bez klavieru pavadījuma, piespēlējot tikai pašskanošos mūzikas instrumentus, un ieguva 1.pakāpes diplomu.

Kolektīvs ļoti priecājas par saviem lieliskajiem sasniegumiem šajā konkursā: “Mums

vienmēr ir labs garastāvoklis, vienmēr esam smaidīgi un pozitīvi noskaņoti!”

Kolektīva vadītāja Kristīne Studāne-IndriksoneComentários


bottom of page