top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Vokālais ansamblis "Smaidulīši"

Kolektīvs pastāv 6 gadus, kurā piedalās 12 skolēni. Lielākā daļa skolēnu šajā ansamblī  dzied jau no 1.klases.

Dalībnieki apguvuši ļoti plašu, daudzveidīgu repertuāru ar  latviešu komponistu dziesmām, latviešu tautas dziesmām, iepazinuši arī ārzemju populāro mūziku.

Katru gadu ansamblis piedalījās vokālās mūzikas konkursā - skatē "Balsis", kurās guvuši 1.un 2.pakāpes diplomus gan Jēkabpils novadā, gan valstī.

Visi zēni, kuri dziedājuši ansamblī , tika motivēti piedalīties un tika atbilstoši konkursa prasībām sagatavoti individuāli zēnu - vokālistu konkursam "Aiviekstes lakstīgalas", kurā katru gadu kāds no zēniem ieguva 1, 2.vai 3.pakāpes diplomus Jēkabpils novadā un valstī.

Ar savām dziesmām ansamblis kuplinājis skolas un ārpusskolas pasākumus, uzstājoties arī pasākumā, kurā piedalījās viesi no ārzemēm, kuri bija sajūsmināti par skaistajām latviskajām melodijām un ansambļa augsta līmeņa izpildījumu.

Katru gadu skolēni izsaka vēlmi dziedāt tieši šajā ansamblī, šādā sastāvā, jo ir labi sadziedājušies, sadraudzējušies.

"Smaidulīši" ir draudzīga, izpalīdzīga, radoša un dziesmu mīloša komanda.

Mūzika ir neatņemama un nepārvērtējama sastāvdaļa - tā palīdz skolēniem daudzpusīgi attīstīties, pilnveidot savu personību, prasmi pašizteikties, paplašina redzesloku.

Sakot paldies par kopā pavadīto laiku,

           ansambļa "Smaidulīši" vadītāja Kristīne Studāne-IndriksoneHei! Hvordan går det med deg? »

Šo frāzi norvēģu valodā var dzirdēt otrdienās pie 416.kabineta pēc pēdējās mācību stundas, kur pulcējas norvēģu valodas interešu grupas «Iepazīsim norvēģu kultūru un valodu!» dalībnieki. Vecuma grupa

Kommentare


bottom of page