top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ziedoņa klase. Izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas”

Oktobra sākumā, skaistā zelta rudens dienā, 10. klašu skolēniem bija iespēja papildināt savas zināšanas par Latvijas izcilā dzejnieka Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Interaktīvās nodarbības ievaddaļā mēs atbildējām uz jautājumiem par Imanta Ziedoņa dzīvi un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa bija veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku no grāmatas “Blēņas un pasakas” iepazīšanai, akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem trijās grupās trijās istabās, kuras balstītas uz trim I. Ziedoņa pasakām, bija jāveic dažādi savstarpēji saistīti uzdevumu virknējumi, kas attīstīja caurviju prasmes - lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību. Skolotāji visu izlaušanās spēles laiku, aptuveni stundu, varēja vērot skolēnu darbību trijās kamerās un sazināties pa rāciju, kad skolēniem bija nepieciešama palīdzība un atbalsts.

10. klašu skolēnu atsauksmes:

· Pirmajā mācību ekskursijā šajā mācību gadā kopā ar jauno klases kolektīvu devāmies uz Ziedoņa klasi, lai piedalītos izlaušanās spēlē "Blēņas un pasakas". Klases stundā pirms tam bijām runājuši par I. Ziedoni kā pasaku meistaru, noklausījāmies trīs viņa pasakas. Pēc jautājumiem par I. Ziedoņa dzīvi, daiļradi un personību komandās devāmies istabās risināt mīklas un uzdevumus. Lai arī sākumā uzdevumi šķita viegli, bija nepieciešama īpaša vērība, pacietība, prasme sadarboties un ieklausīties.

· Ziedoņa klasē varējām attīstīt savas loģiskās spējas un sadarbību ar paralēlklases skolēniem.

· Izlaušanās spēle deva daudz jaunu emociju. Viss izlaušanās process bija interesants un labs veids, kā saliedēt klases biedrus. Kopumā pozitīvi novērtēju pasākumu un uzskatu, ka šāda veida aktivitātēm jānotiek biežāk.

· Izlaušanās spēles laikā labāk iepazinu citus skolēnus. Man ļoti patika tas, ka visas istabas bija dažādas un mēs varējām darboties kopā kā komanda. Bija ļoti interesanti uzdevumi, kuros varēja lasīt spēlei atbilstošus pasaku fragmentus, kā arī mēs varējām radoši izpausties.

· Sākumā mūs pacienāja ar tēju un cepumiem, kas muzejos parasti nenotiek. Pēc tam mums bija jāatbild uz jautājumiem, kas bija interesanti, jo mēs varējām iemācīties kaut ko jaunu par dzejnieku. Kad bijām istabā, visi bijām draudzīgi un strādājām, viens otru atbalstot. Man ļoti patika uzdevumi, kas bija jārisina. Bieži vien mana komanda smējās, reizēm bijām samulsuši, bet beigās mēs ar cits cita palīdzību atrisinājām uzdevumus. Mana komanda ātri saprata visus uzdevumus, un mēs bijām pirmie, kas tika ārā no istabas!

· Man patika saliedēšanas pasākums. Sākumā bija grūti saprast, ko un kā darīt, bet kopā domājot un darbojoties, tikām ārā no istabas.

“DZĪVES JĒGA IR PRIEKS!”- šo Imanta Ziedoņa atziņu skolēni uzrakstīja uz tāfeles, izlaužoties no visām istabām un apvienojot spēles beigās iegūtos atslēgas vārdus. Šī bija lieliska iespēja iepazīties ar Imanta Ziedoņa personību, daiļradi neierastā un aktuālā veidā!

Skolēnu atziņas apkopoja klases audzinātājas A. Ķiploka un L. Movčane


“Apkārt pasaulei”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

Ekskursija pa Rīgas ielu

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

コメント


bottom of page