top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ziemassvētku pasaka

Ziemassvētku pasaka.. ne tikai koncertlekcijas nosaukums programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, bet arī sajūta, ko šis pasākums sniedza – caur skaistām Ziemassvētku dziesmām, āķīgiem viktorīnas jautājumiem, siltu kopā būšanu un skaļu līdzi dziedāšanu.

Nevar nepieminēt prieku par pašu svarīgāko – iespēju baudīt koncertu klātienē, nevis caur ekrānu. Iespēja svinīgi saposties, atsaukt atmiņā uzvedības normas pasākumu laikā, novērtēt savas un citu klašu iesaistīšanos pasākumā. Jauks svētku gaidīšanas sākums.

Jēkabpils 2.vidusskolas 6.d klases audzinātāja Inese Prauliņa

“Apkārt pasaulei”

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties attālinātā smilšu kino un smilšu aplikāciju nodarbībā “Apkārt pasaulei”. Skolēn

Ekskursija pa Rīgas ielu

31. maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 7.d klase, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, devās uz Krustpili. Skolēni piedalījās Jēkabpils Vēstures muzeja piedāvātajā ekskursijā Jēkabpils pilsētā par R

Comments


bottom of page