top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Ziemassvētku pasaka

Ziemassvētku pasaka.. ne tikai koncertlekcijas nosaukums programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, bet arī sajūta, ko šis pasākums sniedza – caur skaistām Ziemassvētku dziesmām, āķīgiem viktorīnas jautājumiem, siltu kopā būšanu un skaļu līdzi dziedāšanu.

Nevar nepieminēt prieku par pašu svarīgāko – iespēju baudīt koncertu klātienē, nevis caur ekrānu. Iespēja svinīgi saposties, atsaukt atmiņā uzvedības normas pasākumu laikā, novērtēt savas un citu klašu iesaistīšanos pasākumā. Jauks svētku gaidīšanas sākums.

Jēkabpils 2.vidusskolas 6.d klases audzinātāja Inese Prauliņa

9.maijā Jēkabpils 2.vidusskolas 3.d klases skolēni devās uz Rēzekni. Bērniem bija iespēja piedalīties programmas ‘’Latvijas skolas soma” pasākumā- ekskursijā pa Latgales vēstniecību GORS. Mēs iepazinā