top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Zinību dienas norise 2023.gada 1.septembrī Jēkabpils 2.vidusskolā

Updated: Aug 24, 2023Krīt naktīs āboli -

No rīta pilna zāle.

Un zvaigznes septembrī

Kā zelta augļi krīt.

Un septembrī atkal

Viens kalendārs sākas….2023.gada 1.septembrī svinīgais pasākums un klases stunda visām klasēm notiks Jēkabpils 2.vidusskolā Jaunajā ielā 44.


Informācija 2.,3. klašu skolēniem un 7.-12. klašu skolēniem:
  • plkst. 9:00 notiks klases stunda norādītajā kabinetā:

Kabinetu sadalījums 2_3_7-12klases
.pdf
Download PDF • 113KB
  • plkst. 10:00 svinīgs pasākums skolas stadionā;

  • pēc pasākuma individuālas tikšanās un sarunas ar klases audzinātāju (pēc nepieciešamības līdz ~ plkst.12:00)

 
Informācija 1. klašu skolēniem un 4.-6. klašu skolēniem:
  • plkst. 10:00 svinīgs pasākums skolas stadionā;

  • pēc pasākuma notiks klases stunda norādītajā kabinetā:

kabinetu sadalijums_1_4-6klases
.pdf
Download PDF • 110KB
  • pēc klases stundas individuālas tikšanās un sarunas ar klases audzinātāju (pēc nepieciešamības līdz ~ plkst.13:00)

Comments


bottom of page