top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Zinošs – tātad pasargāts!

17. februārī Jēkabpils 2. vidusskolā viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils daļas inspektors Kristers Millers.

Tikšanās reizē ar 5. un 6. klašu skolēniem tika aktualizētas zināšanas par operatīviem dienestiem un vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112. Un tieši 11.datumā un otrajā mēnesī – tas ir februārī – atzīmē arī šī numura dienu visā Eiropā. Kopīgi ar skolēniem tika pārrunāti gadījumi, kad pastāv iespējams apdraudējums un briesmas personīgai vai līdzcilvēku dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam. VUGD inspektors K. Millers sniedza drošības padomus un pareizas rīcības ieteikumus apdraudējuma gadījumos.

Lekcijas noslēgumā skolēni saņēma informatīvus bukletus, skolai tika dāvināta arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta gadagrāmata.

S.Straume
Comments


bottom of page