top of page
Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Sociālais fonds logo

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

bottom of page