Mūsu skola iesāka savu darbu 1920.gada 1.martā kā Jēkabpils pilsētas krievu pamatskola Pormaļa ielā 18.mājas telpās. Skolā skaitījās 85 skolnieki, kuri bija sadalīti četrās grupās: sagatavošanas grupa un 1.,2.,3.klases grupas.

Ar viņiem sāka strādāt 2 skolotāji.  

Bojāts attēls
Bojāts attēls

1924.gada pavasarī skolu beidza pirmie 7 skolnieki, skolotāju skaits sāka pieaug. 20.- 40.gadu periodā vidējais skolnieku skaits svārstījās no 130 līdz 150, ar viņiem strādāja 6-7 skolotāji.

Kara gados skola sāka apmācīt skolēnus 5 dažādās ēkās, jo ēkā Pormaļa ielā 18 tika izvietots hospitālis.

1947.gadā skola ieguva vidusskolas statusu, un 1949.gadā  notika pirmais vidusskolas izlaidums. 1962.gadā skola ieguva jaunu ēku Jaunā ielā 44. Tā kā skolnieku skaits strauji sāka pieaug, 1983.gadā tika uzcelta pamatēkas piebūve. Pats lielākais skolnieku skaits skolā bija 1988.gadā – 1450 skolnieku, skolotāju kolektīvs bija apmēram 90 cilvēku. No 1947.gada vidusskolā notika 61 izlaidums.

Bojāts attēls

Skolai ir sava simbolika: skolas karogs un devīze: „NOSCE TE IPSUM” (“Iepazīsti pats sevi”).

Bojāts attēls
Bojāts attēls
Bojāts attēls

2012./2013.mācību gadā mācības skolā uzsāka 630 skolnieks. Skola īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmu, Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu, Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu, Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu, Speciālās pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolā mācās skolēni, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši  Jēkabpils pilsētā un citās pašvaldībās: Ābeļu, Krustpils, Salas, Dagdas, Pļaviņu, Iecavas, Krāslavas Ķeguma novados un Rīgas pilsētā.

Mūsu skola tradīcijas

Zinību diena

10.kl.iesvētīšana

Skolotāju diena

Lāčplēša diena, lāpu gājiens

Ziemassvētku koncerti un labdarības pasākumi

12.kl.teātra izrāde

Absolventu tikšanās vakars

Svētā Valentīna diena

Mācību priekšmetu nedēļas

Meteņi

Lieldienas

Mātes dienai veltīts koncerts

Pēdējais zvans

Izlaidumi