top of page

Logopēda galvenie uzdevumi skolā ir:

⁎     skolēnu runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšana;

⁎     valodas traucējumu koriģējoša attīstoša darbība un profilakse, lai sekmētu valsts pamatizglītības standartā izvirzīto kompetenču apgūšanu;

⁎     konsultēt un iesaistīt skolēnu vecākus koriģējošā attīstošajā darbībā;

⁎     sadarboties ar pedagogiem skolēnu runas un valodas attīstīšanā.

 

Speciālais pedagogs:

⁎     sniedz atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (piem. vāja lasītprasme un rakstītprasme un citām izglītības vajadzībām, lai palīdzētu apgūt mācību vielu un iekļauties mācību procesā);

⁎     māca bērnam saskatīt uz izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēna ticību saviem spēkiem.

Logopēds, Speciālais pedagogs Silvija Dreimane

silvija.dreimane@edu.jekabpils.lv

Rīgas iela 200, 24.kab

Pirmdienās 8.00-15.00

Otrdienās 8.00-14.10

Trešdienās 8.00 – 12.00

bottom of page