top of page

Veselības veicināšanas pasākums “Interaktīvu nodarbību cikli par regulāru fizisko aktivitāšu un citu veselīgu dzīvesveida paradumu nozīmi ikdienā bērniem grupās”

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Sociālais fonds logo

Projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) tiek organizēts veselības veicināšanas pasākums “Interaktīvu nodarbību cikli par regulāru fizisko aktivitāšu un citu veselīgu dzīvesveida paradumu nozīmi ikdienā bērniem grupās”.

 Nodarbību mērķis - izglītot bērnus par:

  • fizisko aktivitāšu, t.sk., vingrošanas pozitīvo nozīmi ikdienā, un fizisko aktivitāšu kā svarīgu dienas režīma sastāvdaļu, lai saglabātu veselību un novērstu veselības problēmu attīstību;

  • nepieciešamību ievērot citus veselīga dzīvesveida paradumus kā pareiza dienas režīma sastāvdaļas (miegs, atpūta, ēdienreižu skaits u.c), t.sk., cik svarīgi (un kā) ierobežot (samazināt) mobilo ierīču lietošanas laiku.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

bottom of page