top of page

  Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.
   Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu.     
   Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā. Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

2021./2022.m.g.
2020./2021.m.g.

Programma "Latvijas skolas soma"
2020./2021.m.g.
Šajā sarežģītajā laikā, kad valstī saistībā ar ārkārtējo situāciju pieņemtie ierobežojumi ievērojami samazina iespējas organizēt mācības un jebkāda veida pasākumus klātienē, t.sk., īstenot programmas "Latvijas skolas soma" norises, ir rasta iespēja papildināt programmas piedāvājumu ar maksas digitālajām norisēm.
Kā norāda programmas vadītāja Aija Tūna: ,, Tas ir gan lielisks veids, kā izmantot skolēnu digitālās prasmes, gan sekmēt pašvadītu mācīšanos un apziņu, ka arī viņi piedalās mācību procesa veidošanā."
Līdz ar to atbilstoši programmas finansējuma mērķim ir atjaunota iespēja skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs - mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā.
Ne tikai Programmas "Latvijas skolas soma" bagātīgais kultūras norišu piedāvājums, bet arī visu vecumgrupu skolēnu un skolotāju pozitīvās atsauksmes ir vislabākais šī darba vērtējums.
Turpinām baudīt kultūru, uzkrāt pozitīvas emocijas, paplašināt savu redzesloku un pieredzēt Latviju!

2019./2020.m.g.
2018./2019.m.g.
bottom of page