Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas papildina Latvijas skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.

2019./2020.m.g.
2021./2022.m.g.
2020./2021.m.g.

Iniciatīva "Latvijas skolas soma"
2020./2021.m.g.
Šajā sarežģītajā laikā, kad valstī saistībā ar ārkārtējo situāciju pieņemtie ierobežojumi ievērojami samazina iespējas organizēt mācības un jebkāda veida pasākumus klātienē, t.sk., īstenot programmas "Latvijas skolas soma" norises, ir rasta iespēja papildināt programmas piedāvājumu ar maksas digitālajām norisēm.
Kā norāda programmas vadītāja Aija Tūna: ,, Tas ir gan lielisks veids, kā izmantot skolēnu digitālās prasmes, gan sekmēt pašvadītu mācīšanos un apziņu, ka arī viņi piedalās mācību procesa veidošanā."
Līdz ar to atbilstoši programmas finansējuma mērķim ir atjaunota iespēja skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs - mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā.
Ne tikai Programmas "Latvijas skolas soma" bagātīgais kultūras norišu piedāvājums, bet arī visu vecumgrupu skolēnu un skolotāju pozitīvās atsauksmes ir vislabākais šī darba vērtējums.
Turpinām baudīt kultūru, uzkrāt pozitīvas emocijas, paplašināt savu redzesloku un pieredzēt Latviju!

2019./2020.m.g.
2018./2019.m.g.