top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Darbs- tā ir mīlestība, kuru redzam

/Džebrans/

Kad pulciņā sanāk visčaklākie, vispacietīgākie “Mēs visi kopā” dalībnieki, top ļoti skaisti un radoši darbi savam un citu priekam. Visa mācību gada garumā esam veidojuši gan praktiskas un dzīvē noderīgas lietas, gan telpu dekorus dažādiem gadskārtu svētkiem. Pulciņa nodarbībās mēs izvēlējāmies vairāk tādus darbus, kuru veidošanai nepieciešams ilgāks laiks. Dažkārt darbu veidošanas procesā nācās mainīt stratēģiju un pārplānot gan resursus, gan laiku, bet tā mēs sapratām, ka idejas nostiprinās tikai “esot procesā”. Darbs dara darītāju.

           Šogad piedalījāmies 52.Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice 2024” Latvijas kārtā. Konkursa tēma bija ”Karavāna”. Vispirms skatījāmies dažādas fotogalerejas un videosižetus par tuksnesi, Arābu tautām un dzīves veidu šajā mums tik neierastajā tuksneša vidē. Nonācām pie secinājuma, ka darbā noteikti jāizmanto smiltis. Bet kā lai smiltis nogādā līdz izstādei? Tās taču ir tik irstošas! Ir ideja! Līmēsim! Mūsu rīcībā bija dažādu krāsu smiltis, kas mums noderēja tuksneša atveidošanai darbos. Kombinējām dažādus materiālus, lai tās nostiprinātu plaknē, lai darbs saglabātos līdz nonākšanai izstādē. “Mēs visi kopā” nācām viens otram palīgā, jo dažkārt darba tapšanas laikā bija nepieciešamas pat četras rokas. Tāpēc jau esam ar tādu nosaukumu “Mēs visi kopā”.

          Konkurence šajā konkursā ir milzīga, taču mūsu darbi tika atzinīgi novērtēti ar pateicībām par piedalīšanos. Esam gandarīti par paveikto un gaidām jaunus izaicinājumus jaunajā mācību gadā.

                                Pulciņa “Mēs visi kopā” dalībnieki un skolotāja Judīte Januškeviča
Comments


bottom of page