top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Gada sporta skolotāja 2023 INA SEMJONOVA

Updated: Feb 12

26. janvārī, Jēkabpils Tautas namā risinājās „Jēkabpils novada  Sporta laureāts 2023”  svinīgais pasākums. Tika apbalvoti sportisti, kas Jēkabpils novada vārdu nesuši Latvijas un starptautiskajā sporta arēnā. 

    Kā allaž, viena no nominācijām sporta laureāta pasākumā ir Gada sporta skolotājs. Lai  cilvēks kopš bērnības būtu aktīvs, kustīgs un veselīgs, neapšaubāmi, vislielākā ietekme ir ģimenei. Skolas gados, lai bērni ar prieku izkustētos, apgūtu ko jaunu, pilnveidotu savas prasmes un iemaņas, uzlabotu fizisko sagatavotību, svarīgs ir arī  sporta skolotājs, kurš ar savu degsmi, piemēru, pozitīvo attieksmi, dažādām metodēm vada sporta stundas. Nominācijas  Sporta skolotājs 2023  ieguvēja ir  Ina Semjonova. Saņemot apbalvojumu,  Ina tika  tika raksturota kā skolotāja, kura ir atvērta visam jaunajam, inovatīvajam, prot to izmantot darbā ar skolēniem. Izmanto savas darba prasmes un radošās idejas dažādās sporta stundu norises vietās. Ir atsaucīga un sirsnīga attieksmē pret saviem darba kolēģiem. 

       Lepojamies! Prieks strādāt kopā ! Lai neizsīkstoša enerģija  un gandarījums darbā ar bērniem arī turpmāk .

                                                                                                         A.Ķiploka            

                                

Comments


bottom of page