top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Interešu izglītības "Krievu tautas tradīcijas" nodarbības

    Veicinot mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvi interešu izglītībā,  šajā mācību gadā 1. klasē tika īstenota  pulciņa "Krievu tautas tradīcijas" nodarbības.

    Mērķis šai programmai ir attīstīt un nostiprināt skolēniem zināšanas krievu valodā un krievu tautas tradīcijas caur attīstošām rotaļnodarbībām. Lai attīstās atmiņa, domāšana, uzmanība, tēlaina domāšana, runa, sensora koordinācija un komunikācijas spējas.

  Nodarbībās tika izmantotas spēles valodas attīstīšanai, vārdu krājuma papildināšanai, kā arī krustvārdu mīklas, rēbusi, kaleidoskopi. Nodarbībās bērni strādāja ar daiļliteratūru, gatavoja dialogus un monologus, skolēni patstāvīgi sastādīja savus stāstus pēc bildēm, mēģināja attīstīt teātra mākslas spēli caur lugas izrādi pēc krievu tautas pasakas “Vilks un septiņi kazlēni” 

     Skolēniem ar lielo interesi apmeklēja nodarbības.

Skolēnu atsauksmes:

“Man patīk apmeklēt nodarbības, jo tur mēs pildījām dažādus uzdevumus. Es vēl gribu iemācīties krievu alfabētu.” /Matvejs Dorofejevs/

“Man viss ļoti patika, jo pildījām dažādus uzdevumus.” /Markuss Platpīrs/

“Man patika spēlēt lugu.”  /Tija Kaušele/

“Man patika tas, ka nodarbībās mēs skatījāmies krievu tautas  pasakas un pēc tam par to runājam. “ /Kira Bogdanova/

“Man patika krievu valodas pulciņš, jo tur es varēju runāt savā dzimtajā valodā.

/Vladislavs Zinčenko/

“Man patika apmeklēt krievu tautas tradīciju pulciņu. Mēs daudz lasījām interesantas grāmatas, skolotāja sniedza interesantu informāciju. Mācījāmies dzejoļus, spēlējam teātri.” /Aleksandrs Dapolsks/                                                                                                                           

Hei! Hvordan går det med deg? »

Šo frāzi norvēģu valodā var dzirdēt otrdienās pie 416.kabineta pēc pēdējās mācību stundas, kur pulcējas norvēģu valodas interešu grupas «Iepazīsim norvēģu kultūru un valodu!» dalībnieki. Vecuma grupa

Comments


bottom of page