top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Interešu izglītības muzikālo kolektīvu koncerts “TĀ RODAS SKAŅA”

14.maijā Jēkabpils 2.vidusskolas interešu izglītības muzikālie kolektīvi uz noslēguma atskaites koncertu pulcēja kuplu skaitu vecāku un skolas pedagogu. Kad visi lielā pulkā dzied un vēl lielākā pulkā klausās, tad tomēr sanāk, ka visi dzied. Vieni balsī, otri dvēselē – tādējādi dziesma mūs satur kopā.

Nots ir cilvēka balss pieskāriens, atstājot skanējumu. Atstājot skanējumu, pasākuma laikā notika arī vēstījuma tālāknodošana no ikviena kolektīva. Tā kā nošu apzīmējumi ir dažādi, dažāda bija arī dalībnieku kustīgā izpausme: dziedot, muzicējot, dejojot, veidojot, spēlējot, uzstājoties Jēkabpils 2.vidusskolas pūtēju orķestrim “Intervāls” (diriģents A.Piļščikovs), vokālajam ansamblim “Smaidulīši” (K.Studāne-Indriksone, J.Haļiullina), “Kopā” (M.Kondrāte), “Varavīksne” (A.Rumjanceva), zēnu korim “Tērcītes” (A.Levinska, G.Davidovska), 1.-4.klašu korim “Balstiņas” (M.Kondrāte), individuālajiem solistiem (A.Cinkmane), sarīkojumu deju dalībniekiem (I.Vāvere), 1.klašu tautas deju kolektīvam “Viznīši” (Ē.Ābelskalns).

Novērtējot interešu izglītības nozīmīgumu skolēnu individuālās un pilsoniskās kompetences paaugstināšanā, vērtībās balstītu ieradumu veidošanā, skolēnu  lomas paaugstināšanā, iesaistoties skolas un vietējās kopienas sabiedriskajā dzīvē, pasākuma noslēgumā klātesošos kolektīvus, kolektīvu vadītājus, vecākus un viesus uzrunāja skolas direktore Ilona Salmiņa un Izglītības pārvaldes Izglītības darba speciāliste Elita Briška.

Mums jāprot noti pa notij saklausīt, sasaukt notis kopā un skaļi pateikt: mēs esam un topam dziesmā, dejā, mūzikā, rakstā, spēlē, latvietībā. Tad tie ir svētki!

Sarmīte Straume

Jēkabpils 2.vidusskolas direktores vietnieceComments


bottom of page