top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Interesējies un darbojies līdzi!

Cik brīnišķīgi, ka ziemā līdzās baltajai, saltajai ledus un sniega krāsai zaigo arī saulesstars un mirdzošs smaids. Tādēļ jau Ziemassvētku laiks ir Brīnumu laiks – tam viss iespējams, viss reāls. Pateicoties interešu izglītības pedagogu un mācību priekšmetu skolotāju atsaucībai, ar brīnišķīgām sajūtām tika piepildīts Ziemassvētku gaidīšanas laiks Jēkabpils 2. vidusskolā Rīgas ielā 200.

19.decembrī Ziemassvētku radošajās darbnīcās ikvienu aicināja piedalīties skolas pedagogi Ina Šlesere, Laura Leice, Aija Vecele, interešu izglītības pedagogi Uldis Auzāns, Aiva Avsjukeviča, Ilze Čevere. Vecāko klašu skolēni aizrautīgi darināja dažādus praktiskus rotājumus: izšūtas Ziemassvētku kartiņas, rokassprādzes un koka piekariņus ar pašu iededzinātu rakstu. Sākumskolas skolēni veidoja Ziemassvētku apsveikumus un jautrās maskas. Darbotiesprieks aizrāva gan mazus, gan lielus!


“Nāc, nāc, svētku prieks!” - 20.decembrī skolu piepildīja Muzikālie starpbrīži. Klausītājus ar muzikāliem skaņdarbiem priecēja individuālie izpildītāji – skolēni, kas 1.-6.klasēs apgūst izglītības programmu ar augstākiem plānotiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā –mūzikā. Kopīgai jautrībai skanēja arī Ziemassvētku karaoke.


“Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām…” - 21.decembrī skandēt tautasdziesmas, teikt ticējumus, minēt mīklas, izspēlēt Ziemassvētku rotaļas aicināja skolas bibliotekāre Antra Laitāne. Maskotā ķekatu gājienā līdzi doties aicināja interešu izglītības programmas “Pasaku ritenis” dalībnieki kopā ar interešu izglītības programmas vadītāju Aivu Avsjukeviču. Par lustīgu noskaņojumu parūpējās instrumentu apmācības pedagogs Harijs Zdanovskis.


22.decembrī notika svētku aktivitāte “Iepiko klasi!”, kas mudināja iepriecināt skolasbiedrus, uz attiecīgās klases durvīm pielīmējot no papīra izgrieztas sniega pikas ar individuāliem vai kolektīviem vēlējumiem. Īpašo svētku sajūtu paspilgtināja iespēja ierasties skolā Ziemassvētku tematikai atbilstošā apģērbā.


Lai mūsu sirdis atveras un visi sapņi piepildās!- pēdējā mācību diena noslēdzās ar kopīgu klases stundu un Ziemassvētku pasākumu 1.-6.klasēm. Pasākumā uzstājās vokālais ansamblis “Kopā” interešu izglītības pedagoga Maijas Kondrātes vadībā.


Savukārt 21. un 22. decembrī 4.-12. klašu skolēniem kopīgi pavadīt laiku bija iespējams pasākumā “Dziedošie un dejojošie Ziemassvētki”. Pirms klašu pasākumiem nelielu koncertu sniedza interešu izglītības muzikālie kolektīvi: vokālais ansamblis “Smaidulīši” (kolektīva vadītāja Kristīne Studāne-Indriksone) un vokālais ansamblis “Atmiņu durvis” (kolektīva vadītāja Aija Ancāne).

Jēkabpils 2.vidusskolas direktores vietniece Sarmīte Straume

Comments


bottom of page