top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!

Izdziest mūžs ka sveces liesma,

Izdeg tā kā saules stars,

Apklust tā kā laba dziesma,

Kas vairs sirdi neaizskar.

J. Sirmbārdis
29.oktobrī 70 gadu vecumā pa Mūžības ceļu ir aizgājusi mūzikas skolotāja Maija Reinholde. Dzimusi 1952.gada 1.maijā Subatē. Mūzikas mīlestība Maijai ir nākusi līdzi no bērnibas, tāpēc jau vidusskolnieces vecumā viņa uzsāka mācības Rēzeknes mūzikas vidusskolā.


Visu savu dzīvi Maija veltīja savam sirdsdarbam – bērnu muzikālajai izglītošanai. Darba gaitas Maija uzsāka 1974.gadā par muzikālo audzinātāju Jēkabpils bērnu dārzā Nr. 4, kur nostrādāja līdz 1978.gadam.Tālāk pedagoga darbu turpināja Pļaviņu bērnu mūzikas skolā.


Paralēli darbam Maija mācījās Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, kuru sekmīgi absolvēja 1985.gadā iegūstot vidusskolas mūzikas un dziedāšanas skolotāja, kā arī kora diriģenta kvalifikāciju.


No 1986. līdz 1990. gadam Maija Reinholde strādāja Jēkabpils 1. vidusskolā par mūzikas skolotāju klasēs ar padziļinātu mūzikas apmācību. Ar labiem panākumiem Maijas audzēkņi piedalījās Jēkabpils rajona skolēnu koru skatēs, kā arī dziesmu svētkos.


Maija bija arī Jēkabpils 1. vidusskolas mūzikas skolotāju ansambļa dalībniece. Aktīvi iesaistījās pilsētas mūzikas skolotāju metodiskās apvienības darbā.


Par muzikālo audzinātāju bērnu dārzā “Auseklītis” Maija strādāja no 1990. līdz 1994.gadam.


Kā koru diriģente Maija Reinholde sevi profesionāli pierādīja no 1994.gada strādājot Jēkabpils sākumskolā (vēlāk Jēkabpils pamatskola), kur izveidoja un vadīja zēnu korus. Īpaši tālu Latvijā izskanēja kora “Tērcītes” balsis, piedaloties skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā. Ar noteiktām un pamatotām prasībām skolotājas Maijas vadībā zēni ieguva sākotnējo muzikālo pieredzi. Viņa prata motivēt katru skolēnu iemīlēt mūziku, kora dziedāšanu un klavierspēli.


Kolektīvā sabiedriska, atsaucīga, pretimnākoša. Maija mīlēja kārtību darbā un mājās, dzīvniekus, ziedus, interesēja politika, grāmatu lasīšana.


Ģimenes dzīvē Maijai liktenis nav bijis labvēlīgs – agri zaudēts dzīvesdraugs un pāragri mūžībā aizvadīts dēls Māris.


Pēc aktīvo darba gaitu beigšanas 2016.gadā Maija aizvien priecājās par satikšanos ar saviem bijušajiem kolēģiem un skolēniem.


Atvadīšanās no skolotājas Maijas Reinholdes 2022.gada 3.novembrī plkst.13.00 Jēkabpils pilsētas vecajos kapos.


Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras

Dodiet man līdz, kad šī saule riet.

Nevajag nopūtu, nevajag asaru!

Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

Ā. Elksne


Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!


Bijušie kolēģi Jēkabpils pamatskolā.

Comments


bottom of page