top of page
  • Writer's pictureJēkabpils 2. vidusskola

Paņemt pauzi digitālajam ierīcēm un radīt brīnumus savām rokām


Jūnija mēnesī Jēkabpils 2.vidusskolā norisinājās biedrības “TERRA NOVA VITAE” projekts “Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko” ar mērķi radošuma un radītspējas izpausmes attīstīšana, kā iekšējā potenciāla atvēršanas instruments, lai veicinātu jauniešos spēju apzināties savas dotības un talantus, sekmējot viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē un palielinot motivāciju turpināt izglītību projekta Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (PuMPuRS) ietvaros.


Piecas dienas izmantojot radošuma un radītspējas attīstīšanas neformālas mācību metodes, jaunieši mērķtiecīgi darbojās līdz izveidoja savas spēles prototipu, ko projekta ietvaros kopīgi komandās plānoja, dizainēja, izveidoja spēles biznesa attīstības plānu un veica savu gala produktu testēšanu un prezentēšanu.


Visas dienas bija savastarpēji saistītas un ar konkrētu mērķi. Pirmajā dienā mērķis bija veicināt sadarbību jauniešu vidū, izprast komandas būtību un tās darbības principus. Komandas izveidoja savus ģērboņus un komandas stāstus, kas caurvijās arī galaprodukta - spēles elementos un varoņos.


Otrās dienas izaicinajums bija radošuma “atvēršana”, lai spētu izmantot radošumu atšķirīgās dzīves situācijās un spētu pieņemt izaicinājumus, kā apvienot personīgās idejas un pārvērst tās kopējā komandas redzējumā. Komandas radīja idejas savām spēlēm.


Dizaina domāšana un spēles prototipa izstrāde notika trešajā dienā, kad izmantojot dizaina domāšanas un radošuma metodes jaunieši veidoja, līmēja, zīmēja savas spēles prototipu. Darbs bija pamatīgs viena no komandām izstrādāja arī spēles digitālās versijas algoritmus un dizainu, citā komandā kāds jaunietis izstrādāja savas spēles logotipu japāņu valodā, viena no komandām izveidoja spēli maziem bērniem skaitīšanas un augļu, dārzeņu atpazīšanas veicināšanai. Bija arī atjautības spēle, kas spēlējama uz led apgaismota paklāja ar jautājumiem par erudīciju 3 līmeņos.


Kad prototipi gatavi, jāsāk domāt kā ideju pārvērst biznesā vai naudā, ko jaunieši apguva projekta ceturtajā dienā. Biznesa modeļi, strukturēšana, mērķauditorijas izveide, noteikšana, biznesa aprēķini un plānošana bija šīs dienas galvenais mērķis.

Noslēdzošā diena pilna ar jaunām emocijām. Notika spēles testēšanas, prezentācijas, demonstrēšanas un vērtēšanas process, kas noslēdzās ar mazām svinībām - gardumu ēšanu un pārsteigumiem.


Kā projekta noslēgumā atzina paši jaunieši, radīt patiešām var brīnumus un pavisam no vienkāršiem materiāliem, arī idejas ir katram, pat pārsteidzoši labas. Lai arī sākumā dažiem jauniešiem bija skepse attiecībā uz darbošanos un mācīšanos, projekta noslēgumā visi bija priecīgi un apmierināti par savu padarīto darbu un iegūtajām zināšanām. Kā izrādās, bez ierīcēm arī var daudz interesantas lietas izdarīt un ieraudzīt sev apkārt.


Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS).


Autors: biedrība TERRA NOVA VITAE

Comments


bottom of page